6. Ad-hoc netwerken

Draadloze netwerken die werken met een access-point zijn 'managed' netwerken. Het access-point regelt welke gebruikers er toegang hebben tot het netwerk. Daarnaast hebben draadloze netwerkkaarten de optie tot 'ad-hoc' netwerk. Hierbij kan een netwerk opgebouwd worden tussen alle draadloze netwerkkaarten in elkaars buurt met dezelfde SSID en de 'ad-hoc' instelling.

De maximum snelheid van een ad-hoc netwerk is 11 megabit/seconde. Dit is een limiet die gesteld wordt door de 802.11 standaarden.

Het meest "beruchte" ad-hoc netwerk is "Free Public Wi-Fi". Blijkbaar ooit gecreeerd als ad-hoc netwerk door iemand en nu proberen steeds Windows-gebruikers met dit netwerk te verbinden (dus deel te nemen aan een ad-hoc netwerk) waardoor ze zelf ook de naam "Free Public Wi-Fi" aankondigen zodat dit fenomeen zich verder verspreid.


Creative Commons License

Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

Koos van den Hout (koos@kzdoos.xs4all.nl)IPv6 ready