News archive July 2010 - Koos van den Hout

Archive by year: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

2010-07-30 (#)
XKCD: University Website, Randall Munroe, licentie Creative Commons Attribution-NonCommercial.
De XKCD: University Website is briljant. En uiterst herkenbaar. Precies de disjunctie die ik nu bij de Universiteit Utrecht in de verte hoor voorbij komen. Maar net zo goed wat ik meer dan 10 jaar geleden bij de Hogeschool van Utrecht hoorde. Ver daarvoor waren er wel projecten die er van uitgingen wat mensen zouden zoeken, maar zo tegen 2000 ging dat allemaal overboord en kwamen in plaats daarvan monster websites waar alles zou moeten staan wat volgens de voorlichters ooit gevraagd zou kunnen worden door bezoekers van de website, die daarvoor braaf op de homepage zouden beginnen en door allemaal hierarchische structuren heen zouden klikken. Direct linken naar het juiste onderwerp is volgens die voorlichters ook vooral niet de bedoeling.

Ik ben blij dat deze ergernis voor mij over is en dat ik er alleen nog maar vanaf de verre zijlijn om kan lachen. En als gebruiker van de website natuurlijk niet kan vinden wat ik zoek. Maar daar helpt google bij.

Update: Ook gemeld in het Digitale U-Blad met de titel Web.. some sense? naar aanleiding van het UU webpresence project wat al getypeerd is als Web Absence.

Tags: , , ,
2010-07-30 (#)
At work one of my main projects at the moment is improving monitoring for beta-ict. I am used to mon at the computer science department but that shows its age a bit and I wanted to try something newer.

The choice in monitoring system was mainly for something which could monitor both system variables (free disk space, free memory, system load, whether certain needed processes were running) and service availability (is the network available, is ldap available, are web servers up and not giving out weird error messages).

I chose zabbix. It has an interesting approach: it measures variables, stores results and trends and then you can do stuff with the stored data. Such as monitoring whether certain thresholds aren't crossed, so you can do your normal tests. Or more complicated monitoring of trends or changes. But you can also make graphs of that same data. And you can use the triggers to make nice long-term availability reports.

One thing I learned is that the suggestion in the manual to use a new version postgres (>= 8.3) is to be taken serious. With 8.0 the server running zabbix regularly got up to a load of 10 on adding new systems to be monitored and historic monitoring data was lost for certain time periods. Dumping the database, installing postgres 8.4 and importing the data again and continuing with the same setup made everything lots faster and no data has been lost since.

What is also interesting is the option to use remote proxies to gather data from otherwise firewalled networks and the option to split servers / services into groups. Eventually we may give the 1st-line servicedesk their own view of our zabbix server where they can view whether main services are available so they are aware of troubles before they need to ask us.


Tags: , , ,
2010-07-28 (#)
Again and again you see responses to IPv4-will-run-out stories like "but what if we reclaim space from ..." or "but what if we use more NAT". I found one of the best answers to all of these:
Optimizing the utilization of less than 25% of the address space in the face of the consumption rate on the 75% side simply cannot yield a meaningful result. It really is akin to rearranging the deck chairs on the Titanic.
Source: Re: Rate of growth on IPv6 not fast enough? and used several times before on IPv6 mailing lists.

Tags: ,
2010-07-28 (#)
In wat al de bijnaam / hashtag #censuurknop heeft het ministerie van justitie vandaag een wetsvoorstel gelanceerd om nog meer rechten naar zich toe trekken en een wetsbepaling te schrappen die juist als doel had censuur van staatswege te voorkomen. Het openbaar ministerie wil zonder tussenkomst van een rechter websites kunnen blokkeren of verwijderen.

De huidige tekst:

De ratio van de regeling is, zoals eerder aangegeven, de vrijheid van meningsuiting te ondersteunen. Artikel 7 van de Grondwet geeft aan de overheid de opdracht de vrijheid van meningsuiting te waarborgen en te stimuleren. Censuur van staatswege dient te worden voorkomen. Artikel 54a beoogt het gevaar in te dammen dat de tussenpersoon, mede gelet op zijn in belang toenemende rol in het proces van gegevensuitwisseling door middel van communicatienetwerken, zich genoodzaakt voelt tot preventieve censuur over te gaan teneinde strafrechtelijke aansprakelijkheid te voorkomen. De regeling dient een onbelemmerde informatie-uitwisseling en daarmee een grondbeginsel van de democratische rechtsstaat.
Bron: Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel; Memorie van toelichting

Burgers van Nederland kunnen nog tot 30 September 2010 commentaar leveren op dit voorstel. Zoals het er staat in de Consultatie wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit gaat het om het voorkomen van misbruik en staat daar niet 'Censuur van staatswege dient mogelijk gemaakt te worden'. Maar onze grondrechten vereisen dat justitie nooit dit soort vergaande maatregelen kan nemen zonder goedkeuring van een rechter.

Zoals bij de internetconsultatie staat worden opmerkingen gevraagd, met een voorkeur voor heldere en beknopte commentaren voorzien van een duidelijke motivering.

Ik nodig iedereen uit een reactie te geven (en juist graag die heldere, beknopte, leesbare en gemotiveerde reactie..). Al is het alleen maar om justitie duidelijk te maken dat onze grondrechten veel belangrijker zijn dan hun wensen voor een politiestaat.

Bron: Wetsvoorstel: OM krijgt aan/uit-knop voor websites - Bits of Freedom


Tags: ,
2010-07-26 (#)
Blijkbaar is Nederland goed kwa IPv6 voorbereidingen, maar gemiddeld kwa echte uitrol, volgens onderzoek door TNO: IPv6 Monitoring in Nederland: De Nulmeting.

Conclusies:

In vergelijking met ons omringende landen loopt Nederland mee in de voorhoede als het gaat om voorbereidingen voor de uitrol van IPv6. Nederland presteert gemiddeld als het gaat om de daadwerkelijke uitrol van IPv6.
En voor bijna ISPs om over na te denken en dan ook vooral iets mee te doen:
Indien aangenomen wordt dat de IPv4 adressen opraken tussen september 2011 en november 2012 dan is de voornaamste zorg het kunnen bieden van een IPv6 verbinding aan eindgebruikers.
Wanneer gaat uw ISP IPv6 aanbieden?

Tags: ,
2010-07-26 (#)
Het lijkt alleen maar erger te worden (of te zijn) met het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) blijkt uit de laatste gegevens opsporingsdiensten negeren privacyregels telecomdatabank stelselmatig - Bits of Freedom. Omdat er geen enkele controle is of opvragingen rechtmatig zijn en geen enkele werkende notificatie naar de mensen wiens gegevens opgevraagd zijn gebruiken de opsporingsdiensten dus de ciot databank als een soort enorme grabbelton. De enige manier waarop dit veilig zou kunnen werken is dat er niet alleen duidelijke en strenge regels zijn (wat mij betreft kunnen die zijn "opsporingsambtenaren mogen alleen gebruiks-gegevens opvragen van een verdachte die verzameld zijn nadat een rechter toestemming heeft gegeven specifiek gegevens van die verdachte te gaan onderzoeken") maar dat er ook sancties op misbruik zijn. En geen sancties van het type "stout hoor, niet meer doen!" maar geldboetes bij overtredingen en ontslag op staande voet bij herhaalde overtredingen, en aan de persoon wiens gegevens ten onrechte zijn ingezien de optie geven om ook schadevergoeding te eisen. Alleen als de controleurs goed gecotroleerd worden zullen ze zich zelf aan de wet houden.

Eindrapport Audit CIOT 2009 (19.04.10) (PDF)
Eindrapport Audit CIOT 2008 (PDF)
Bits of Freedom, 'Analyse: pratijk bevragingen CIOT bijzonder zorgwekkend' (06.11.2009)

Update 2010-07-27: Tweede kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) heeft kamervragen gesteld over de herhalende privacy schendingen met als achtergrond dat de samenleving moet kunnen vertrouwen op het correct werken van justitie. Bron: Minister moet privacyschending CIOT verantwoorden - nu.nl.

Mijn persoonlijke visie is dat justitie in de uitvoering vaak de gedachte lijkt aan te hangen "We zijn er om de wet te handhaven en niet om ons er aan te houden" dus ik heb dat vertrouwen allang niet meer. Maar als zelfs VVDers hier kritisch naar gaan kijken is het eerdere vertrouwen wat soms gewoon overkwam als blind vertrouwen (bij bijvoorbeeld Fred Teeven) echt aan het afnemen.


Tags: , ,
2010-07-26 (#)
According to Google finally indexing the IPv6 internet - Fix6 the first sightings have been done of a googlebot with an IPv6 address. My IPv6-reachable websites haven't been blessed by a visit from the IPv6 googlebot yet. What will googlebot do when I post a link to http://[2001:980:14ca:42::18] ?

And on a different note about google: last year I noticed googledns did not give out AAAA records for www.google.com. I retested it and found it (now?) depends on where you ask. At a place not in the google IPv6 program:

koos@kolham:~$ dig +short @8.8.8.8 www.google.com aaaa
www.l.google.com.
koos@kolham:~$ dig +short @8.8.4.4 www.google.com aaaa
www.l.google.com.
koos@kolham:~$ 
And at a place in the google IPv6 program:
koos@greenblatt:~$ dig +short @8.8.8.8 www.google.com aaaa
www.l.google.com.
2a00:1450:8001::63
koos@greenblatt:~$ dig +short @8.8.4.4 www.google.com aaaa
www.l.google.com.
2a00:1450:8001::63
koos@greenblatt:~$ 
Yes, that first place needs to turn their plans about IPv6 into doing something with it.

Tags: , ,
2010-07-23 (#)
Ik ben blij dat ik geen mobiel Internet van T-mobile gebruik: T-Mobile wil websites laten betalen voor doorgifte - Bits of Freedom waar ik mijn eigen commentaar aan heb toegevoegd (het lijkt weer ouderwets "bellheads versus netheads").

Ook een mooie actie: Neelie Kroes krijgt van een mobiele aanbieder een sms die de regels over hoge tarieven wel erg typisch uitlegt. Jammer voor die provider dat Neelie Kroes zelf die regels heeft (mee-) bedacht.


Tags: , ,
2010-07-20 (#)
De SpeedTouch 510 levert ook interresante getallen op:
[adsl]=>:adsl info
Modemstate      : up 
Operation Mode    : G.DMT Annex B [ISDN Overlay Mode]
Channel Mode     : interleaved 
Number of resets   : 2 

Vendor               Local      Remote  
 Country       :        0f        b5 
 Vendor       :       ALCB       BDCM 
 VendorSpecific   :       0000       6291 
 StandardRevisionNr :        01        01 

                 Downstream    Upstream 
Margin    [dB]   :       6.5       9.0 
Attenuation [dB]   :       24.0       12.0 
OutputPower [dBm]  :       18.5       12.0 

Available Bandwidth         Cells/s      Kbit/s 
 Downstream     :      16905       7168 
 Upstream      :       2113       896 

Transfer statistics

  Errors 
   Received FEC  :       988 
   Received CRC  :       583 
   Received HEC  :       447 
   Transmitted FEC :        21 
   Transmitted CRC :        42 
   Tranmsitted HEC :        34 
Nog geen 8 megabit (het is geen adsl2 of adsl2+, dus ergens bij 8000 zit wel de limiet) en de errorcounters lopen al op.

Tags: , ,
2010-07-20 (#)
Gisterenavond maar eens de xs4all klantenservice gebeld over de matige ADSL snelheid en de regelmatige hikken. Dat was even flink in de wacht staan: ondanks de aankondiging dat het "iets meer dan 1 minuut wachttijd" zou zijn duurde het bijna 25 minuten om iemand aan de lijn te krijgen. Eigenlijk wilde ik gewoon een downgrade naar 8 megabit om van het probleem af te zijn. Maar aan de hand van mijn beschrijving van de problemen en de metingen en logs aan de kant van xs4all kwam de medewerker van de klantenservice met de suggestie dat het wel eens een storing aan het modem of aan de telefoonlijn zou kunnen zijn. De aanpak is nu om het eens met een ander modem te proberen, en aan de hand van wat dat oplevert KPN er op uit te sturen om eventuele roestige verbindingen in de lijn te vinden en/of alsnog een downgrade aan te vragen. Ik ben eens begonnen met het modem van ADSL2+ mode terug te zetten naar ADSL2 en dat levert interresante getallen op:
=>:adsl info
Modemstate      : up 
Operation Mode    : G.992.3 Annex B
Channel Mode     : interleaved 
Number of resets   : 116 

Vendor               Local      Remote  
 Country       :        0f        b5 
 Vendor       :       TMMB       BDCM 
 VendorSpecific   :       0000       ff91 
 StandardRevisionNr :        00        02 

                 Downstream    Upstream 
Margin    [dB]   :       8.0       8.0 
Attenuation [dB]   :       18.5       12.0 
OutputPower [dBm]  :       19.0       12.5 

Available Bandwidth         Cells/s      Kbit/s 
 Downstream     :      18030       7645 
 Upstream      :       2426       1029 

Transfer statistics
  Errors 
   Received FEC  :     2333249 
   Received CRC  :      305427 
   Received HEC  :      14957 
   Transmitted FEC :        0 
   Transmitted CRC :      123909 
   Transmitted HEC :      230400 
ondanks dat de snelheid aangepast is blijven er relatief veel errors langskomen. Vanavond eens met een SpeedTouch ST510i proberen, en ik heb binnenkort beschikking over een andere ST546i.

Tags: , ,
2010-07-16 (#)
Inschrijven voor de IPv6 awards Even een warm hart toedragen aan de goede zaak:

Persbericht IPv6 taskforce

Donderdag 25 november worden voor de tweede keer de IPv6 Awards uitgereikt aan de beste Nederlandse implementaties. Als IPv6 Task Force roepen wij bedrijven, internet service providers, overheden, onderwijsinstellingen en ook particulieren op zich aan te melden voor de IPv6 awards 2010. Heeft u een toepassing op het gebied van IPv6 geïmplementeerd? Schrijf u dan voor 1 november in voor de IPv6 Awards 2010 en maak kans op een mooie prijs!

Prijzen per categorie

 • Bedrijfsleven: €10.000,-
 • Overheid & Not for profit: winnaar van deze categorie ontvangt een week senior consultancy, vrij opneembaar
 • Onderwijs & onderzoeksinstellingen: €15.000,-
 • Internet Service Providers: €15.000,-
 • Particulieren: winnaar van deze categorie ontvangt een laptop met gratis gebruik van één jaar mobiel internet en KPN Hotspots
 • Publicatie & onderzoekscurriculum: winnaar van deze categorie ontvangt een laptop met gratis gebruik van één jaar mobiel internet en KPN Hotspots
Bij het selecteren van de winnaars zal de jury letten op motivatie, relevantie, toewijding, implementatie en impact. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door: KPN, Stichting NLnet, SIDN, Stratix, SURFnet, XS4ALL

De uitreiking van de awards zal plaatsvinden op donderdag 25 november tijdens het ECP-EPN jaarcongres in het Fortis Circus theater in Scheveningen. Voor meer informatie over de IPv6 awards of om direct in te schrijven: http://www.ipv6-taskforce.nl/awards/.

Noodzakelijke overstap naar IPv6

Door een alsmaar grootschaliger gebruik van het internet raken de huidige adresreeksen op hetinternet (IPv4) in 2011 op. Om ervoor te zorgen dat dit niet tot problemen leidt is er een nieuw adressysteem, genaamd IPv6, bedacht. Het is belangrijk dat Nederlandse bedrijven, internet service providers, overheden, onderwijsinstellingen en ook particulieren gaan beseffen dat de overstap naar dit nieuwe adressysteem noodzakelijk is en dat zij tijdig maatregelen kunnen en moeten nemen om de overstap naar IPv6 mogelijk te maken (en de kosten onder controle te houden). Goede implementaties van IPv6 kunnen volgens de IPv6 Task Force een voorbeeldfunctie hebben.

Tags: ,
2010-07-15 (#)
Vandaag had ik de tijd om even langs het xmsnet huis in Utrecht te gaan om eens te vragen naar de voortgang. Ik heb tijden geleden aangegeven bij de xmsnet utrecht postcodecheck dat ik wel interresse heb, maar daar kwam nooit een reactie op. Een medewerker van xmsnet heeft het even nagevraagd en de aanvraag is keurig opgenomen in het systeem maar de interesse in onze buurt is niet groot genoeg op dit moment om te gaan graven, en dat kan afhankelijk van allerlei factoren nog maanden of jaren duren.

Het fiber-to-my-home project schiet dus nog niet op. En dat terwijl het televisie aanbod bij xmsnet (van glashart media) al het verschil met ziggo basis televisie waard is. Technisch op den duur ook: opnemen van digitale televisie met behulp van de computer is iets wat door xmsnet niet geblokkeerd wordt.

Misschien toch maar eens wat buren enthousiast proberen te maken. Dat helpt altijd volgens de mensen van xmsnet. Hallo buren in "Plan 60" in Overvecht in Utrecht: U wilt glasvezel van xmsnet.
Update 2010-07-19: In andere gebieden van Nederland gaat de glasvezel makkelijker: Henk van de Kamer kan in Aalten glasvezel verwachten. En doet dat dus ook van harte. Opmerkelijk is ook dat als 40% van de potentiele aansluitingen zich vooraanmelden het aangelegd kan worden naar alle aanmelders en bij 60% naar alle potentiele aansluitingen, waarbij de niet-klanten dan gewoon een glasvezel koppelpunt in de meterkast krijgen waar verder geen diensten op aangeboden worden. Op zich is dat natuurlijk wel iets wat je huis potentieel meer waard maakt, een glasvezel koppelpunt in de meterkast. Jammer dat je als huiseigenaar in dit land nog nergens de mogelijkheid hebt om te zeggen "doe maar, en ik neem (een deel van) de initiele investering over".

Tags: , , ,
2010-07-15 (#)
Wardriving results 24 April - 14 July: 9419 new networks with GPS locations according to WiGLE.

Tags: ,
2010-07-15 (#)
The Hurricane Electric IPv4 Exhaustion Counter on this page has dropped below 365 days. What does this mean exactly?

At the end of that period there will be no more IPv4 address blocks to give out to the several Regional Internet Registries. But those have their own buffers so it won't be all over at that moment (and the IPv4 Internet will not stop functioning either).

What will happen is that when those buffers run out the moment will come that one of those Regional Internet Registries will have to answer "NO, not available" to a request for IPv4 space. The timeframe at which this will happen may vary between months (APNIC, Asia-Pacific region) and years (AfriNIC, Africa) given the current rates. What this will mean is a situation where IPv6 is the only working way to give new systems on the Internet working unique addresses. Will the world be ready for this moment? Probably not.


Tags: , ,
2010-07-13 (#)
Het reactieformulier van de Gemeente Utrecht werkt, ik heb er al een paar keer wat ingestuurd en alle keren een nette reactie op gehad. Recent vroeg ik of de gemeentebelastingen ook betaald zouden kunnen worden via de digitale nota en dat bleek op de planning te staan voor 2011. Ik heb nu eenmaal liever iets met controle voor ik betaal en dus niet automatische incasso, wat ze de laatste jaren wel aan het promoten waren. Maar het komt dus goed als de planning doorgaat.

Tags: ,
2010-07-13 Voorsprong door achterstand: elektriciteitsnetwerken worden fiberleveranciers
Fiberbredband sign In 2008 waren we op vakantie in Denemarken en het viel op dat in de landelijke gebieden van Jutland diverse projecten bezig waren om overal glasvezel aan te leggen. Deze projecten komen eigenlijk als gevolg van de overgang van bovengrondse elektriciteit naar ondergrondse, en als je begin 21e eeuw toch grondkabels aan het aanleggen bent is fiber aanleggen een relatief kleine extra moeite.

Hier heeft landelijk Denemarken dus een voorsprong door achterstand: Een upgrade aan het elektriciteitsnetwerk leverde een mogelijkheid om gelijk overal fiber aan te leggen. In Nederland is de overgang naar ondergrondse elektriciteitsnetwerken ergens in voor 1980 wel afgerond dus heeft men daar nergens fiber bij aangelegd. Misschien heeft er nog een televisie kabel net een goeie start mee gekregen.

Ondertussen kwam ik ook nog een uitleg over de grote uitrol in Denemarken tegen: Denen helpen friezen:

In het Deense Vejen ligt al sinds 2003 glasvezel in de grond. Na de zware storm van 1999 besloten de coöperatieve energiemaatschappijen een deel van hun elektriciteitsnetwerk te vernieuwen. In samenwerking met de gemeente werd toen besloten om ook meteen glasvezel te leggen. Dit geeft Vejen een bijzondere voorsprong.
Dat dit voor de elektriciteitsbedrijven een zeer lucratieve aanpak is blijkt wel uit Norwegian ISP: dig your own fiber trench, save $400 - Ars Technica:
Lyse didn't start out as a broadband company; before 2002, it was an electrical company that provided power to about 120,000 Norwegian homes. But it was good at infrastructure building, and in 2002 it decided to jump into the Internet game by deploying fiber to the home. That first year, it had only 500 customers; now, it has more than 130,000, making fiber even more important than electricity.

Tags: ,
2010-07-11 (#)
A night with a heavy thunderstorm and high numbers of lightning strikes detected. No local damage, we just saw hailstones come down, break up and the parts still fly around for over a meter. So we were glad we weren't outside at that time.

Tags: , ,
2010-07-10 (#)
Available now: repocafe, our subversion self-service webinterface.

Tags: ,
2010-07-09 (#)
De website van het Antenneregister van het antennebureau van het Agentschap Telecom is (eindelijk) vernieuwd. Vaste installaties van radiozendamateurs zouden er ook in vermeld moeten gaan worden maar ik kan die laag nog niet aanzetten en ik zie ze ook niet op de kaartjes.

Eindelijk zijn de overige gegevens ook bijgewerkt en staat de zendmast Lopik te IJsselstein er niet meer in met een stapel analoge televisiezenders maar met DVB-T zenders. Het valt me wel op hoeveel omroep zenders er eigenlijk in stedelijke gebieden staan, die verwachtte ik toch meer op plekken zoals de zendmast Lopik.

Gespot door Website Antenneregister (eindelijk) vernieuwd: behalve C2000 vrijwel alle antennes in kaart - FMCNL op Twitter


Tags: , , ,
2010-07-08 (#)
A sort-of information leak showing the link between IPv4 and IPv6 addresses (if you had any hope the link between those might be a secret):
Jul 8 15:15:25 abaris named[5327]: client 2001:470:xxxx:xxxx::2#33086: received notify for zone 'ckts.info'
Jul 8 15:15:25 abaris named[5327]: zone ckts.info/IN: refused notify from non-master: 2001:470:xxxx:xxxx::2#33086
Jul 8 15:15:25 abaris named[5327]: client 68.178.91.34#33085: received notify for zone 'ckts.info'
Jul 8 15:15:25 abaris named[5327]: zone ckts.info/IN: refused notify from non-master: 68.178.91.34#33085
Timing and portnumbers make it quite visible that those addresses are in use by the same machine. Other protocols can probably give the same results, for example with http and cookies I could link IPv4 and IPv6 addresses.

A problem? Not to me. Privacy by obscurity? Don't expect it.


Tags: , ,
2010-07-08 (#)
Ik was benieuwd naar de HCC!dagen 2010, en ik zag in een nieuwsbericht van de HCC Thema's HCC!dagen 2010. Met als quote:
Hiermee doet HCC haar naam eer aan: HCC, de vereniging van computergebruikers!
Nee, HCC staat voor hobby computer club, maar dat willen ze allang niet meer zijn.

Tags: , ,
2010-07-07 (#)
Soms moet je het niet kunnen vinden van uitleg omdat 'iedereen dat weet' omzetten in een eigen uitleg waarin juist al die dingen staan die 'iedereen weet'. Op de hoofdpagina van PI1UTR kon ik wel vinden
Graag de repeater terug linken naar reflector 17A ,vergeet u dit, dat kan gebeuren de repeater connect naar 15 minuten automatisch weer reflector 17A
Alleen niet hoe dat dan gaat, een reflector linken of unlinken. Iets wat voor een gloednieuwe D-STAR gebruiker niet direct logisch zal zijn. Met behulp van de Australian D-STAR Information en specifiek de Australian D-STAR Repeater Linking User Guide Version 1.1 kon ik beredeneren hoe dat moest, en dat heb ik beschreven op de D-STAR digitale amateur radio. Nu staat het eens ergens, en het is een goed startpunt om meer D-STAR procedures te documenteren. En mocht ik fouten maken in die pagina, dan klaagt er vast iemand.
Update 2010-07-08: En dan is er wel een handleiding te vinden: Hoe te linken - www.d-star.nl. Magoed, daar kan ik mijn aantekeningen mee vergelijken.

Tags: ,
2010-07-06 (#)
The vision of T-mobile USA for the near future: IPv6 is the network protocol, IPv4 is "legacy" and will be hidden behind NAT64 gateways. Content providers better take note:
"Our users are going to access your content over IPv6. The only relevant question is 'will we make the AAAA record or will you?' Wouldn't you rather be the one to do it so you have control?"
Time for content-providers to think about IPv6 strategy. Via T-Mobile is pushing IPv6. Hard. - Living with IPv6.

Tags: , , ,
2010-07-06 (#)
De ADSL lijnsnelheid is nogsteeds voodoo. Tijdens onze vakantie heeft het er zelfs een dag uitgelegen, maar dat was niet op ADSL niveau. Alleen kon er geen sessie opgebouwd worden met xs4all. Later in die vakantie ging de download snelheid naar 8083 kilobit en bleef daar. Na een softwarematig schopje in het modem ging de snelheid weer naar ruim 14 megabit maar na een poosje stabiliseerde het zich op 12334 kilobit. Het is dat er geen abonnement tussen 8 en 16 megabit zit, maar met al deze instabiliteit is 8 megabit misschien toch weer veiliger.

Tags: , ,
2010-07-05 (#)
Slowly but surely the subversion self-service webinterface we developed at work is turning into a 2.0 version which will be available as open source. I must say "my boss developed", he did most of the coding. I just threw ideas, designs and criticism at him :)

It was our original plan to open-source it, and this plan was woken up again when we got a request about the availability of the source code. Lots of work was done to make structures more flexible and remove hardcoded dependencies on internal infrastructure.

One of the bigger design issues was a good name! For historical reasons we couldn't use the name repoman which was good wordplay on repository-manager in itself. We settled on repocafe. Available for download Real Soon Now™.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: morenews.cgi,v 1.55 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.085198 seconds.