News archive April 2013 - Koos van den Hout

Archive by year: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

2013-04-29 (#)
Toptijd voor scannerluisteraars: RT @remco72 cool, op 429.925 MHz hoor ik een regisseur die praat met een cameraman op de motor in Amsterdam
2013-04-29 (#)
We like our Linux kernels chatty during boot, seeing stuff in the startup messages like
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
00:06: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:07: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
is perfectly fine with us. Defaults with several linux distributions are going the other way. For CentOS we already disable the plymouth splash screen, but to disable more eyecandy and get real kernel messages the commandline options rhgb and quiet need to be removed from the kernel commandline in the grub config. Option rhgb enables 'red hat graphic boot' and option quiet disables most kernel messages.

Via How do I set the default kernel parameters in CentOS for all existing and future kernels? - Server Fault I found the right way. The next step was to turn this into a puppet recipe so this is done automatically:
class serverpackages::fixgrubconfig {
    exec { "Clean grub default options":
        path => "/sbin:/bin",
        onlyif => 'egrep -c \'(rhgb|quiet)\' /boot/grub/grub.conf',
        command => '/usr/local/sbin/normalizegrubconfig',
        require => file["normalizegrubconfig"];
    }
    file { "normalizegrubconfig":
        path => '/usr/local/sbin/normalizegrubconfig',
        ensure => present,
        owner => 'root',
        group => 'root',
        mode => 0700,
        content => '#!/bin/sh
#
# THIS FILE IS UNDER PUPPET CONTROL
# reset grub config for all kernels
for KERNEL in /boot/vmlinuz-* ; do
    grubby --update-kernel="$KERNEL" --remove-args="rhgb quiet"
done
';
    }
}
Problem solved, yet another thing puppet adds to the baseline configuration. The upside of using grubby to manage this is that 'creating correct grub config files' is builtin into grubby.

Tags: , , ,
2013-04-26 (#)
@kernelslacker and no List of Blonde Canadians either. Tsk!
2013-04-26 (#)
It looks like I'm not the only one solving a lot with the help of PXE booting: PXE booting SystemRescueCd - [Read This Fine Material] from Joshua Hoblitt.

He also shows a nice trick to set a system with IPMI access to once boot via pxe:
~ $ ipmitool -U ADMIN -P -H chassis bootparam set bootflag pxe 
Set Boot Device to pxe
~ $ ipmitool -U ADMIN -P -H chassis power cycle
Chassis Power Control: Cycle

Tags: ,
2013-04-24 (#)
I needed a way to boot the PLD rescue disk on a system which decided PXE boot was not available (strange on a server grade system from 2009!). There are two howtos listed at the above page, the first one sounding the easiest (not needing an installation of DOS). But it was left non-booting, until I had a closer look why: I needed to copy /boot/isolinux/isolinux.cfg from the cd (iso) to syslinux.cfg on the usb drive. Then it needed /custom/custom.cpi which also was not mentioned in the original howto. To be 100% correct, I'd also have to add boot.msg and help.msg from the iso to the root of the usb drive.

This system also has a downside: when it is on the main fan makes a noise like three vacuum cleaners combined. Not a problem in the average server room, bad idea at home.

Update 2013-04-25: The system can boot from PXE after I enable the 'option ROM' in the setup for the network cards, after which I can move PXE boot around in the boot order in the setup.

Tags: ,
2013-04-23 (#)
Na veel vertragingen is nu de veiling drie commerciƫle radiofrequenties gestart. Er is het nodige over te doen of kavel A7 geen kat in de zak is maar misschien is het om te draaien: nu kan een redelijk goedkoop FM kavel gebruikt worden om precies op tijd mee te gaan in de landelijke uitrol van digitale commerciƫle radio. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren.

Tags: , ,
2013-04-23 (#)
With yet another Java update on a computer at work I was reading A close look at how Oracle installs deceptive software with Java updates - ZDNet Ed Bott. I did disable the "install ask.com toolbar" option. Java plugin security question

At the end, the java update guides the browser to http://java.com/en/download/installed.jsp?detect=jre which says it is "Verifying Installation". But according to the Java security prompt it needs "unrestricted access which may put your computer and personal information at risk."
I picked "Cancel".

Tags: , , ,
2013-04-22 (#)
@xlerb @fanf tlsdate README shows some wrong assumptions about ntp security
2013-04-21 (#)
Ik kwam nog een oude scanner-antenne tegen die ik ooit gekocht heb toen de originele 'rubberduck' (bijnaam voor een korte antenne zoals op veel portofoons zit) van mijn Bearcat BC 120XLT scanner stuk ging. Ik heb geen idee van de specificaties van deze antenne, er staat ook niets van een typenummer op. Ik weet dat met deze antenne de ontvangst van air traffic control beter ging. Nu is veel air traffic control ook VHF in het 117.975 MHz - 136.0 MHz gebied, onder de 2 meter amateur band (144.0 - 146.0 MHz). Inderdaad lijkt de ontvangst van signalen in de 2 meter band beter (de Wouxun heeft geen bruikbare S-meter).

Met een onbekende antenne is zenden een risico: geen idee of de antenne niet een hele slechte SWR (standing wave ratio) heeft op die frequentie, wat schade aan de zender kan veroorzaken. Ik heb zenden een keer geprobeerd, op een plek waar ik eerder matig overkwam op PI3UTR, terwijl ik luisterde naar de stream van PI3UTR met Scanner radio voor Android om mezelf met vertraging terug te horen. Tenminste, dat was het idee, maar toen ik op de zendknop drukte was mijn Android tablet de wifi verbinding kwijt. Ook kreeg ik geen rogerbeep van de repeater terug die ik normaal wel krijg als ik er enigzins doorheen kwam (dan hoeft het nog niet verstaanbaar geweest te zijn). De conclusie is dus wel dat die antenne absoluut ongeschikt is voor zenden op de 2 meter band.

Tags: ,
2013-04-19 (#)
Misschien een interresant project om een 2m/70cm antenne te bouwen die makkelijk uit het raam kan hangen: PA0FBK's 2/70 portabele coax antenne. Ik kwam onder andere een foto met positieve beschrijving tegen van PD1JMB.

2m and 70cm Dualband Antenna according to PA0FBK - DL8KDL (engelstalig) geeft nog meer informatie en heeft zelfs serieus er aan gerekend.

Ik ben meestal niet zo goed in mechanische dingen, maar dit ziet er uitvoerbaar uit, zeker als ik wat versteviging aan de connector maak. Ik ga ook zeker een ophangtouw er aan maken.

Tags: , ,
2013-04-18 (#)
Een voordeel van de vertraging tussen de bron en het afspelen van amateur radio streams met behulp van Scanner Radio voor Android is dat het mogelijk is om je eigen test rustig terug te horen. Vanavond geprobeerd of ik mezelf enigzins verstaanbaar kon maken over PI2NOS vanaf thuis met de 4W Wouxun porto. Zelfs hangend uit het raam aan de noordwestzijde van het huis op de 1e verdieping was ik zeer slecht verstaanbaar.

Ontvangst is overigens prima als de Wouxun porto enigzins in de buurt van een raam is.

Tags: ,
2013-04-17 (The description of the phonesat packets made me wonder how easy it would be (after finding or building...)
Google+Koos van den Hout : The description of the phonesat packets made me wonder how easy it would be (after finding or building a good antenna for receiving 70cm from space) to decode these packets with an SDR like the cheap dvb-dongle based ones. Web searching for linux + ax.25 + sdr doesn't find any clear answers for me at the moment.
2013-04-14 (#)
Vanavond vanuit de achtertuin contact met PI4HAL via repeater PI3UTR. Ik was niet zo ideaal te ontvangen maar gezien wat ik eerder ontdekt heb van de problemen met PI3UTR vond ik dit nog meevallen.

PI4HAL gaat een QSL-kaart sturen via het Nederlandse QSL bureau dus is het toch verstandig om daar wat voor te gaan regelen.

Update 2014-08-10: De eerste digitale QSL kaart: deze bleek klaar te staan bij HRDLog.net.

Tags: ,
2013-04-13 (#)
Two fathers waiting to change their kids' diapers .. In the womens bathroom #moderntimes
2013-04-12 (#)
Vanavond onderweg naar huis de kans gehad om 'ligfiets mobiel' te werken via repeater PI2NOS met PD0OSG. Een kort contact gehad onderweg. Helaas was ik slecht te ontvangen, ik denk een combinatie van de regen en bebouwing wat het 'zicht' op PI2NOS verminderde.

Tags: , ,
2013-04-11 (#)
Wardriving results 2013-02-12 - 2013-04-10: 2519 new networks with GPS locations according to WiGLE.

Tags: ,
2013-04-10 (#)
Extra challenges in radio: it seems the double glazing at home is also quite good at keeping in/out radio signals: I can't even get through to repeater PI2NOS from the home office (1st floor). Reception is ok, but not great as I wrote about before. The double glazing is about 6 years old, so the high efficiency may very well be due to metal film.

Transmitting indoors with a PC running playing music does have an interesting effect: I hear an interesting buzzing signal over the speakers.

A better antenna will help a lot, even when I still hang it inside the window.

Tags: ,
2013-04-10 (#)
Doing some updates on the wardrivingbox for a friend. It would be really nice if that box would be able to sync its results to an usbstick. So I was trying to find the right flags for rsync to copy the results and kept failing.
rsync: mkstemp "/mnt/kismet/.dabox-00:0D:B9:0D:98:50-20061010-1.csv.MK38RC" failed: Invalid argument (22)
and then it dawned on me: filenames with an : in them are invalid in vfat (ms-dos and derived). The filenames are derived from the ethernet address of the wired networkcard in the wardrivingbox. Solution: strip the colons when generating the filename:
LOGNAME=dabox-`/sbin/ifconfig eth0 | /usr/bin/awk ' $4=="HWaddr" { a=$5; gsub(/:/, "", a ); print a } '`
Now filenames are more acceptable to the vfat filesystem on the usbstick.

Tags: ,
2013-04-10 (#)
RT @cricketondns: It's a wrap! RIPE now down to their last /8, and no more PI allocations: http://t.co/ndESz5Sk Time for #IPv6, folks!
2013-04-10 (#)
@kevinmitnick wired article http://t.co/1tEPFRdKNx compares stingray with 'your' triggerfish: stingray is a lot more intrusive
2013-04-09 (#)
Vandaag geprobeerd om PI3UTR aan te roepen vanaf de ligfiets onderweg naar kinderdagverblijf / werk. Geen reactie gehad. Mijn ochtendrit valt blijkbaar net na de 'ochtendronde' (als de mobiele gebruikers vanuit de auto proberen niet te veel last te hebben van de ochtendspits). En mijn avondrit valt blijkbaar ook op een voor PI3UTR rustiger moment.

Tags: , ,
2013-04-07 (#)
Ergens tussendoor zag ik ook nog dat het Vrijdagbericht van 29 maart op ligfiets.net mijn bladeren in wie er nog meer ligfietsen en amateur radio combineert (engels) had opgepikt. Niet dat het helemaal overgekomen was wat van wie was, maar goed, altijd leuk zo'n vermelding.

Tags: , , ,
2013-04-05 (#)
Vandaag het experiment aangegaan: repeater PI2NOS aangeroepen vanaf de ligfiets tijdens de ritten tussen huis en kinderdagverblijf / werk. Geen reactie gehad, maar het was ook ernstig rustig op de repeater. Binnenkort wil ik dit experiment herhalen met PI3UTR.

Tags: , ,
2013-04-04 (#)
http://t.co/0LcCfL5Bud lijkt het niet inschakelen van ssl of tls te promoten, gevaarlijke keuze in 2013 @xs4cso @xs4all
2013-04-04 (#)
@xs4all heel jammer dat UPC 'te veel' weer iets onmeetbaars maakt. Wees dan eerlijk tegenover je klanten en hang er een getal aan.
2013-04-04 (#)
RT @xs4all: UPC-klanten: Welkom! http://t.co/MDZDIr6bXX Sancties voor UPC-klanten die te veel internetten. #XS4ALL #onbeperkt #geensancties
2013-04-03 (A phishing run with a site clearly aimed at copying the webmail interface at work, and the first phishing...)
Google+Koos van den Hout : A phishing run with a site clearly aimed at copying the webmail interface at work, and the first phishing mails start pouring in at around 16:55. "Normal" time for people to go home here is .. 17:00. This (and other similar phishing runs) make it look a lot like this is all planned to strike at maximum level.
It's good the Dutch is still bad enough that not a lot of people fall for it.

If you ever find a directory on your website with a uu.htm and uu.php phishing site (outlook web access copy) please get in touch before wiping it!
2013-04-03 (The voice of the Falklands: Patrick Watts about the Falkland war. How a radio sports announcer ended...)
Google+Koos van den Hout : The voice of the Falklands: Patrick Watts about the Falkland war. How a radio sports announcer ended up reporting live on the invasion.

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: morenews.cgi,v 1.55 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.056739 seconds.