News archive November 2020 - Koos van den Hout

Archive by year: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

2020-11-30 I participated in the CQWW CW contest 2020
Past weekend was the CQWW CW contest and I participated for a while. Not many contacts because I had a lot of trouble decoding the morse, even with help from the RX-morse smartphone app.

I made 8 contacts. On the 15 meter band, using the remote radio. Four to Russia, one to the Ukraine and three to the United States. That does add the United States to the list of countries I had morse contacts with.

A bit of explanation: CW stands for "continuous wave" and is another term for morse since morse is switching a continuous wave on and off.

Update 2020-12-05: And the first confirmation of a United States morse contact is in. Raw score before log checking: 84 points. Ranking in the category "assisted low power 15 meters" is #133 (out of 133) for world, #70 (out of 70) for Europe and #2 (out of 2) for the Netherlands. So the lowest score!

Update 2021-05-04: Final score is unchanged so I made no errors and all 8 other stations got my callsign correct. Ranking is now #129 world, #69 europe and #2 the Netherlands.

Tags: , ,
2020-11-28 Getting the DSL linespeed with both current and attainable speed from the Fritz!Box 7360/7590
I noticed I documented my original script to fetch the upstream and downstream DSL speed from the Fritz!Box 7360 but never documented the additional steps I took later to add the attainable upstream and downstream speeds to the current upstream and downstream speeds.

After switching to the Fritz!Box 7590 I missed my VDSL statistics so I dug up the scripts I had for the 7360 and tested whether they still work. And yes they do, so no changes there. The complete script:
#!/usr/bin/perl -w

use strict;

my ($fritzuser,$fritzpass);

$fritzuser="root";
$fritzpass="VerySecretPassword";

system("wget --user=$fritzuser --password=$fritzpass --post-file=wanifcfgrequest.xml --header=\"Content-Type: text/xml\" --header=\"SOAPAction: \\\"urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1#GetInfo\\\"\" --no-check-certificate http://fritz.koos.koffie.dot:49000/upnp/control/wandslifconfig1 -O wanifcfganswer.xml -o getfritz.log");

open(STATUSFILE,"){
    if (/(\d+)<\/NewUpstreamMaxRate>/){
        $upstream = $1;
    }
    if (/(\d+)<\/NewDownstreamMaxRate>/){
        $downstream = $1;
    }
    if (/(\d+)<\/NewUpstreamCurrRate>/){
        $upstreamcur = $1;
    }
    if (/(\d+)<\/NewDownstreamCurrRate>/){
        $downstreamcur = $1;
    }
}

if (defined $upstream and defined $downstream){
    my $line=sprintf("N:%d:%d:%d:%d",$downstream*1000,$upstream*1000,$downstreamcur*1000,$upstreamcur*1000);
    print $line."\n";
}
This does need the wanifcfgrequest.xml file:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope
  xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <s:Body>
   <u:GetInfo xmlns:u="urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig1">
   </u:GetInfo>
  </s:Body>
</s:Envelope>
And I get a usable wanifcfganswer.xml:
<?xml version="1.0"?>
 <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<s:Body>
<u:GetInfoResponse xmlns:u="urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1">
<NewEnable>1</NewEnable>
<NewStatus>Initializing</NewStatus>
<NewDataPath>Fast</NewDataPath>
<NewUpstreamCurrRate>33032</NewUpstreamCurrRate>
<NewDownstreamCurrRate>111049</NewDownstreamCurrRate>
<NewUpstreamMaxRate>35725</NewUpstreamMaxRate>
<NewDownstreamMaxRate>117129</NewDownstreamMaxRate>
<NewUpstreamNoiseMargin>50</NewUpstreamNoiseMargin>
<NewDownstreamNoiseMargin>60</NewDownstreamNoiseMargin>
<NewUpstreamAttenuation>80</NewUpstreamAttenuation>
<NewDownstreamAttenuation>110</NewDownstreamAttenuation>
<NewATURVendor>41564d00</NewATURVendor>
<NewATURCountry>0400</NewATURCountry>
<NewUpstreamPower>498</NewUpstreamPower>
<NewDownstreamPower>513</NewDownstreamPower>
</u:GetInfoResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
This works without any change both on the Fritz!Box 7360 and the Fritz!Box 7590.

Tags: , ,
2020-11-25 New "country" in amateur radio: Jan Mayen
I still have a (short) list of European "countries" that I not yet have an amateur radio contact with. Jan Mayen was on that list and I set a specific alert in HamAlert to let me know when signals are seen from that part of the world. Today the alert fired and I had time to operate the radio. JX2US was active on 20 meter FT8. I joined the load of stations calling him and got an answer and a valid contact after trying for a while.

Jan Mayen is a very northern island belonging to Norway, but for amateur radio it is a separate entity. Jan Mayen has no permanent residents. According to the JX2US qrz page he does amateur radio in his spare time outside work in shifts.
Read the rest of New "country" in amateur radio: Jan Mayen

Tags: , ,
2020-11-20 Ander VDSL modem van xs4all
Ik bleef er last van houden dat bij iedere activiteit met zenden op de radio het modem de verbinding verbrak en weer op moest bouwen. Eerder was dat een keer per week per band waarop ik actief werd maar de laatste tijd lijkt het bij frequentiewijzigingen of gewoon bij activiteit nog veel meer te gebeuren.

Ik weet wel een simpele oplossing: de aanbeveling in hoofdstuk 7.2.1.2 van ITU-T Recommendation G.993.2 uitvoeren: instellen dat alle amateur banden compleet overgeslagen worden en dat daar geen signaal aanwezig mag zijn (zogenaamde notches).
VDSL2 transmitters shall be able to reduce the PSD of the transmitted signal to a level below −80dBm/Hz in 16 arbitrary frequency bands simultaneously. An example list of frequency bands (the amateur radio bands) is shown in Table7-1.
In ITU G.993.2 zit een keurige lijst van amateur frequenties onder de 30 MHz die bijgewerkt is naar de huidige stand van zaken.

Dus ik had dit in een contactverzoek naar xs4all gezet. Maar zo makkelijk doen ze dat niet. Ze zien dat ik een ander modem gebruik (klopt, de Draytek Vigor 130) en dat het modem wat ik van hun heb verouderd is (klopt, een fritz!box 7360v1). Dus ze sturen eerst een nieuw Fritz!box 7590 modem op, daarmee kan ik dan testen wat de stabiliteit doet en dan weer contact opnemen als de problemen blijven.

Ik ben benieuwd. Ik zie veel meldingen van collega-zendamateurs dat ze notches laten instellen om zo van stabiliteitsproblemen af te zijn. Ik heb het idee dat in het afgelopen jaar ergens een update naar de DSLAM is gegaan die ervoor gezorgd heeft dat dit makkelijker onderbrekingen geeft, en bijvoorbeeld ook de samenwerking met de Draytek Vigor 130 met modem8 driver moeilijker maakte.

Verzoek in de doos is om het 'oude modem', dus de fritz!box 7360v1 te retourneren. Ik weet niet eens zeker of ik die in bruikleen heb van xs4all of dat dat toen nog een 'gratis' modem was maar ik ga er verder toch niets mee doen dus ze kunnen het modem terugkrijgen.

Update:

Na wat prutsen met de configuratie heb ik iets werkends met de fritz!box 7590. Eerst maar eens een standaard configuratie met de fritz!box 7590 zodat ik een firmware update kan doen. Daarna op zoek naar de gewenste configuratie waarbij ik de PPPoE sessie zelf afhandel op de server.

De fritz!box heeft wel de optie om PPPoE passthrough toe te staan maar als tegelijkertijd de PPPoE client in de fritz!box zelf een verbinding opzet is de PPPoE sessie al in gebruik en heb ik nog niet mijn gewenste verlegde eindpunt van de verbinding.

Oplossing: niet configuratie voor xs4all kiezen maar een onmogelijke configuratie gebaseerd op 'andere internetaanbieder' met vlan-id 6 en ik heb gekozen voor 'bridged' plus PPPoE passthrough. Nu mag ik wel de verbinding opbouwen vanaf mijn eigen router. En klaagt het modem dat het geen internet verbinding heeft.

Configuratie screenshots:

De fritz!box onderhandelt wel impulse noise protection (G.INP) met de DSLAM en mag ook dynamisch de downstream snelheid aanpassen bij storing (Seamless rate adaptation). Met actief worden over diverse stukjes van de 40 meter band krijg ik het modem nog wel aan het verbreken maar uiteindelijk is de verbinding stabiel terwijl ik met de radio actief ben. De impulse noise protection valt me wel op: met de Draytek Vigor 130 was dit uitgeschakeld.

Het nadeel is dat de MTU van de verbinding nu weer 1492 is want de fritz!box ondersteund niet een ethernet MTU van 1508 voor PPPoE passthrough. Helaas. Het voelt als een beetje net-niet oplossing als zo'n detail niet klopt.

Tags: , ,
2020-11-17 Mifare classic is still insecure... and still in use
I came across Using MIFARE Classic in 2020 - revk which states
So please, do not use MIFARE Classic as if they are secure!
and I couldn't agree more. There seem to be newer attacks that are even faster to crack the keys, which I will give a try soon.

Tags: ,
2020-11-08 RF knowledge helps fix completely different problems
For work I currently spent quite a bit of time in video conferences. I have an external webcam from work which gives a better image than the built-in webcam, but it regularly started giving problems in the image. Hickups or blinking images, suggesting some communications problem between the webcam and the computer.

Since the webcam, a Microsoft lifecam studio, is still being sold and advertised as works good with Windows 10 I thought it wasn't the age of the webcam or a problem with the drivers.

So I tried a different solution which is almost the standard solution of a radio amateur for interference problem: add more ferrite to the cables. The USB cable is thin which suggests to me there is not a lot of room for good shielding. Pulling the USB cable through a ferrite core twice right after the USB plug made the problems go away.

Tags: , , ,
2020-11-03 New countries in amateur radio: Cuba and the Seychelles islands
For most Dutch amateurs the first countries they have HF contacts with outside Europe are in North and South America. For some reason my DX from home has a slant to the east, so a lot of the Americas is still on my 'wanted' list.

This weekend I was active on the remote radio which has a 10-12-15-17-20 meter band antenna and I heard a Cuban station on 15 meters phone. After a number of tries I had the contact so that was my first contact with a Cuban station.

I also heard a station from Vatican City (for radio this is a separate entity) making contacts but it had so many stations responding I did not get through even with trying for almost 20 minutes.

Update 2020-11-04: Another new country in the log: the Seychelles islands. A country name that I usually associate with bad corners of the Internet at work is now a positive development as I got S79KW in the log with a very marginal FT8 contact on the 20 meter band, but I saw his final '73' report so it should have been logged on the other side.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites
This page generated by $Id: morenews.cgi,v 1.58 2023/06/14 14:04:46 koos Exp $ in 0.032687 seconds.