Ik kwam op de site van Walter Belgers te ... / 2006-07-13

2006-07-13 Ik kwam op de site van Walter Belgers te ...
Ik kwam op de site van Walter Belgers terecht en verdwaalde daar in het archief hackers in de media met heel veel kranteknipsels uit de jaren dat ik ook geinterreseerd raakte in computers en beveiliging. Mooi om het allemaal weer eens terug te lezen, ook de ontwikkeling van de wetgeving in Nederland en de uitspraken van professor Herschberg.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.007692 seconds.