Simon Hania van xs4all heeft een goed st ... / 2007-01-22

2007-01-22 Simon Hania van xs4all heeft een goed st ...
Attention: this item is more than 5 years old, links can be broken and information can have been updated.
Simon Hania van xs4all heeft een goed stuk geschreven over de voorstellen voor bewaarplicht in Nederland, de privacy implicaties er van en de kosten. Interresant leesvoer voor iedere betrokkene.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.62 2023/09/19 14:49:50 koos Exp $ in 0.009771 seconds.