Vorige week nogal in het nieuws: Bijna 1 ... / 2008-06-02

2008-06-02 Vorige week nogal in het nieuws: Bijna 1 ...
Vorige week nogal in het nieuws: Bijna 1700 taps per dag (SpitsNieuws), Nederland tapt meer af dan Verenigde Staten (techzine). Allemaal gebaseerd op een zo vaag mogelijk antwoord van het ministerie van justitie (pdf) waar de nieuwsschrijvers dus prompt eigen conclusies aan hangen. Bijvoorbeeld de conclusie dat het gaat om 'gesprekken per dag' is al overdreven volgens mij. De enige echte gegevens zijn:
In de tweede helft van 2007 is op 12491 telefoonnummers een bevel tot aftappen gegeven door het Openbaar Ministerie. Hiervan betrof het in 84% een tap op een mobiele telefoon en in 16% een tap op een vaste telefoon. In de betreffende periode liepen er dagelijks gemiddeld 1681 taps.
Een tap loopt vast meestal meerdere dagen. Wat er bijvoorbeeld niet in staat is de definitie van tap die hier gebruikt wordt: registratie nummers of ook audio registratie.

De enige dingen die duidelijk zijn: Justitie tapt heel erg veel af. Groenlinks had al recent hierover kamervragen gesteld: GroenLinks eist naleving notificatieplicht telefoontap. Dat worden dus een heleboel notificaties (een slordige 25000 per jaar).


Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009320 seconds.