Nu al komt in onderzoek in Duitsland naa ... / 2008-06-05

2008-06-05 Nu al komt in onderzoek in Duitsland naa ...
Nu al komt in onderzoek in Duitsland naar voren dat mensen toch hun gedrag aanpassen aan het feit dat gegevens over hun communicatie opgeslagen worden sinds begin 2008. Bewaarplicht heeft dus wel degelijk invloed, iedereen komt er achter dat hij of zij toch iets te verbergen heeft. Artikel Data Retention Effectively Changes the Behavior of Citizens in Germany (engels, maar ik schrijf over het recht op privacy uit de nederlandse grondwet het liefst in het nederlands). Interresant leesvoer.

En Zweden wil een eigen wet invoeren voor het afluisteren van alle communicatie, waardoor diverse bedrijven hun vestigingen in Zweden willen opheffen en hun niet-Zweedse klanten willen garanderen dat hun data nooit in Zweden kan komen. World+dog ignores Sweden's Draconian wiretap bill (The Register) (engels).


Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008574 seconds.