Bericht in het Algemeen Dagblad vandaag: ... / 2008-07-01

2008-07-01 Bericht in het Algemeen Dagblad vandaag: ... 11 years ago
Bericht in het Algemeen Dagblad vandaag: Slimme energiemeter meet privégegevens [link verlopen]. Precies de reden waarom ik veel statistieken thuis afscherm en alleen sensors laat zien die minimaal verband hebben met aanwezigheid van personen. Aan het wireless verkeer is veel nauwkeuriger te zien of er mensen thuis zijn, die gegevens zijn dus niet publiek en worden niet buiten het huis opgeslagen. Ik wil pas een 'slimme' energiemeter als ik deze zelf kan uitlezen met rrdtool en ik zeker weet dat de gegevens niet buitenshuis op te vragen zijn.

Daarnaast is er nog de vraag hoe deze 'slimme' energiemeter gaat communiceren met de leverancier. De kans is ruim aanwezig dat dit via PLC (powerline communications) gaat, want er ligt toch al een (electriciteits)draad tussen de meter en de netbeheerder. PLC kan storingen veroorzaken voor radio-amateurs, deze houden de ontwikkeling rond de 'slimme' energiemeter dus ook scherp in de gaten.


Tags: , ,

, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred.

PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers pgp key statistics for 0x5BA9368BE6F334E4 Koos van den Hout
RSS
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated in 0.004285 seconds.