Bericht in het Algemeen Dagblad vandaag: ... / 2008-07-01

2008-07-01 Bericht in het Algemeen Dagblad vandaag: ...
Attention: this item is more than 5 years old, links can be broken and information can have been updated.
Bericht in het Algemeen Dagblad vandaag: Slimme energiemeter meet privégegevens [link verlopen]. Precies de reden waarom ik veel statistieken thuis afscherm en alleen sensors laat zien die minimaal verband hebben met aanwezigheid van personen. Aan het wireless verkeer is veel nauwkeuriger te zien of er mensen thuis zijn, die gegevens zijn dus niet publiek en worden niet buiten het huis opgeslagen. Ik wil pas een 'slimme' energiemeter als ik deze zelf kan uitlezen met rrdtool en ik zeker weet dat de gegevens niet buitenshuis op te vragen zijn.

Daarnaast is er nog de vraag hoe deze 'slimme' energiemeter gaat communiceren met de leverancier. De kans is ruim aanwezig dat dit via PLC (powerline communications) gaat, want er ligt toch al een (electriciteits)draad tussen de meter en de netbeheerder. PLC kan storingen veroorzaken voor radio-amateurs, deze houden de ontwikkeling rond de 'slimme' energiemeter dus ook scherp in de gaten.


Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.62 2023/09/19 14:49:50 koos Exp $ in 0.009780 seconds.