Op de website van de gemeente Utrecht st ... / 2008-08-26

2008-08-26 Op de website van de gemeente Utrecht st ...
Op de website van de gemeente Utrecht staat er alleen een webformulier voor het melden van (onder andere) defecte verkeerslichten maar er is een echt verkeerslicht defect telefoonnummer : 030-2864274. En dat is onderweg op de fiets toch handiger dan een webformulier. Tijden geleden genoteerd in mijn gsm toen ik er stickers van zag. Vanmorgen weer eens gebruik van gemaakt toen de verkeerslichteninstallatie op het Eykmanplein in Utrecht compleet uitgevallen was.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009047 seconds.