Volgens een artikel in Ouders Online ove ... / 2008-11-10

2008-11-10 Volgens een artikel in Ouders Online ove ...
Volgens een artikel in Ouders Online over het electronisch patienten dossier (EPD) is er ook nog een interresante link tussen de bouwers van het 'Schakelpunt' voor het electronisch patienten dossier, CSC Computer Sciences en de amerikaanse NSA. Ik moet me dus niet alleen zorgen maken over misbruik door de nederlandse justitie en veiligheidsdienst maar ook over misbruik door de amerikaanse veiligheidsdiensten.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009208 seconds.