Ook ik kreeg een stembiljet voor de wate ... / 2008-11-15

2008-11-15 Ook ik kreeg een stembiljet voor de wate ...
Ook ik kreeg een stembiljet voor de waterschaps verkiezingen. Met keurig alle controlenummers er op en de mededeling dat ik mijn geboortedatum moet invullen omdat anders mijn stem ongeldig is. Mijn conclusie: er moet dus heel duidelijk een controleerbare link zijn tussen mijn stem en mijn identiteit. Zo werkt het stemgeheim vooral niet, en dat is ook waar de actiegroep wij vertrouwen stemcomputers niet bezwaar tegen heeft gemaakt. Als ik niet stem telt dat voor het waterschap natuurlijk als 'niet geinterreseerd'. Ik stem blanco: het enige wat ik veilig kan stemmen als terug te vinden is wie wat stemt.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008796 seconds.