Ik was aan het zoeken naar informatie ov ... / 2008-12-09

2008-12-09 Ik was aan het zoeken naar informatie ov ...
Ik was aan het zoeken naar informatie over en aanbieders van een 'voet' om een satelliet ontvangst schotel op een plat dak te kunnen plaatsen. Niet voor thuis, maar omdat er voor een onderzoeks project op het werk vraag is naar een satelliet schotel.
Opvallend is hoe ik veel en veel meer informatie vind over gemeentes die een Mening hebben over satellietschotels dan over aanbieders van spullen om het goed te doen. Er is een enorme aversie tegen schotelantennes in het straatbeeld. Eigenlijk zijn een beetje de jaren 70 terug toen gemeentes bepaalden dat hun kabelnet de antennes op het dak overbodig maakten, nu willen gemeentes geen schotelantennes in het straatbeeld. De genoemde reden is altijd dat het er slecht uitziet maar het gaat volgens mij om de associatie met bepaalde bevolkingsgroepen (alleen dat noemen is discriminatie, dus gemeentes doen iets aan het symptoom schotelantenne).

Mijn persoonlijke visie is dat de vrijheid van informatievergaring een veel belangrijker grondrecht is dan de wens om niet tegen zaken aan te kijken die niet bevallen. Gelukkig is het Europese verdrag van de rechten van de mens het met me eens en wordt dit nogal eens gebruikt om al te strenge regels of zelfs belastingen op schotelantennes aan te vechten, op zowel 'vrijheid van informatiegaring' als 'vrij verkeer van diensten'.

Op onze vakantie in Denemarken viel het me op hoe normaal schotelantennes daar zijn, ook in gebieden waar kabel een alternatief was. Dat had niets te maken met bepaalde bevolkingsgroepen maar gewoon met de wens meer of andere keuze te hebben aan televisie-content dan geboden via de ether of kabelnet.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009599 seconds.