'Internetgebruiker moet beter beschermd ... / 2009-03-26

2009-03-26 'Internetgebruiker moet beter beschermd ...
'Internetgebruiker moet beter beschermd worden' - nu.nl/Internet met een voorstel:
De Europese Commissie moet snel met wetgeving komen om internetgebruikers beter te beschermen. Nieuwe wetgeving moet aantasting van de persoonlijke levenssfeer door bedrijven en overheden tegengaan.
Mijn voorstel: ga eens praten met de mensen in het Europese parlement die over de bewaarplicht gaan, een serieuze aantasting van de persoonlijke levenssfeer door overheden.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008268 seconds.