Vandaag weer phishing mail in krom Neder ... / 2009-05-28

2009-05-28 Vandaag weer phishing mail in krom Neder ...
Vandaag weer phishing mail in krom Nederlands, maar met het beter lopende Engelstalige origineel er vlak achter. Dat maakt vergelijken leuk:
Subject: UNIVERSITAIR UTRECHT WEBMAIL: Werk Uw E-mai lRekening bij

De beste E-mail Gebruiker,

 om uw proces van de Controle van de Rekening te voltooien, u moet
antwoorden en dit bericht uw Gebruikersbenaming en Wachtwoord
respectievelijk in de ruimte ingaan die onder deze e-mail wordt
verstrekt. U moet dit vóór volgende 48hrs van ontvangstbewijs van deze
e-mail doen, of uw postRekening zal van ons Gegevensbestand worden
gedesactiveerd en worden gewist. Uw rekening kan ook worden
geverifieërd bij:

gaat Gebruikersbenaming in (     )
Ga Wachtwoord in (     )

Dank u voor het gebruiken van UNIVERSITAIR UTRECHT WEBMAIL
versus
Subject: UNIVERSITY UTRECHT WEBMAIL : Update Your Email Account

Dear E-mail User,

To complete your Account Verification process, you are to reply this
message and enter your Username and Password respectively in the space
provided below this email.You are required to do this before the next
48hrs of receipt of this e-mail, or your mail Account will be
de-activated and erased from our Database. Your account can also be
verified at:

Enter Username (     )
Enter Password (     )

Thank you for using UNIVERSITY UTRECHT WEBMAIL
Iemand enig idee welke automatische vertaler dit gedaan kan hebben?

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009133 seconds.