Met de correcte frequenties voor de eers ... / 2009-05-31

2009-05-31 Met de correcte frequenties voor de eers ...
Met de correcte frequenties voor de eerste en tweede kiestoon heb ik nu een Asterisk simulator Nederlandse telefooncentrale (voor 1995) geschreven. Dat heeft me wat over de beperkingen van Asterisk en vooral de functie WaitExten geleerd. Maar hij doet het!

Tags: , , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009347 seconds.