Er wordt best nagedacht over privacy in ... / 2009-09-25

2009-09-25 Er wordt best nagedacht over privacy in ...
Er wordt best nagedacht over privacy in Nederland, er wordt alleen niets gedaan met dat nadenken! Twee artikelen gisteren: Zeg uw privacy maar gedag - DePers.nl. Met als afsluiter Bart Jacobs die het eens goed uitlegt:
‘We zijn’, zegt hoogleraar Bart Jacobs samenvattend, ‘databases aan het aanleggen waar de Stasi (de gevreesde veiligheidsdienst van de voormalige DDR, red.) jaloers op zou zijn. De OV-chipkaart, de paspoorten, het EPD, ga zo maar door. Die vingerafdrukkendatabase wordt een kentekenregister voor burgers. Aangelegd voor doel A, maar gebruikt voor doel B, C, D, en E. Het argument van publieke veiligheid wordt gebruikt, terwijl de individuele veiligheid er onder te lijden heeft. En waarom er zo weinig mensen tegen protesteren? Waarom onderzocht niemand de veiligheid van de cafés in Volendam, voordat ze afbrandden? Het moet eerst een keer heel erg mis gaan, vrees ik.’
Zelfs Amnesty International gaat zich nu zorgen maken over de vrijheid in Nederland, specifiek over de bewaarplicht: Staat van bewaring - Maarten Reijnders - Uit Wordt Vervolgd, oktober 2009. Het werk van Amnesty International wordt ook moeilijker door de bewaarplicht:
De bewaarplicht is een bedreiging voor de persvrijheid. Journalisten die misstanden aan de kaak stellen, kunnen vaak niet zonder goed ingevoerde bronnen die op voorwaarde van anonimiteit hun verhaal willen doen. Door de bewaarplicht zouden klokkenluiders zich wel eens twee keer kunnen bedenken voordat ze hun verhaal aan een journalist vertellen, vreest internetjournalist en privacyvoorvechter Brenno de Winter. Als internet- en telefonieaanbieders moeten bijhouden wie met wie contact heeft gehad, wordt het immers wel erg makkelijk voor de overheid om te achterhalen welke ambtenaar vertrouwelijke informatie heeft gelekt.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008804 seconds.