Mijn werkgever, het departement informat ... / 2009-10-28

2009-10-28 Mijn werkgever, het departement informat ...
Mijn werkgever, het departement informatica van de Universiteit Utrecht, biedt ook een opleiding tot leraar informatica aan. Totnogtoe hebben ze daar nog niet zo veel reclame voor gemaakt, maar daar komt nu verandering in.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008938 seconds.