Met een folder over het tatoeëeren van ... / 2009-11-24

2009-11-24 Met een folder over het tatoeëeren van ... 10 years ago
Met een folder over het tatoeëeren van je burgerservicenummer keurig in de stijl van andere folders van de overheid (PDF formaat) vraagt Het Nieuwe Rijk aandacht voor de opslag van vingerafdrukken.

Uit de beweegredenen van deze groep:

Het verbaast niet dat de aanleg en gebruik van deze vingerafdrukkendatabase op gespannen voet staat met het grondrecht op privacy, zoals vastgelegd in artikel 10 van de Nederlandse Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), verschillende onderzoekers, hoogleraren en deskundigen op het gebied van informatica, rechtspsychologie, computerbeveiliging en zelfs de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming hebben zich zeer kritisch uitgelaten over deze ontwikkeling.

De Nederlandse regering wil het doen lijken alsof zij deze database op grond van Europese wetgeving aanlegt. Maar dat is niet het geval.

Opvallend is hoe in de reactie van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties alleen ingegaan wordt op de folder en de eventuele misleiding. Deze reactie is gepubliceerd toen de makers van de folder en het onderwerp waar aandacht voor gevraagd wordt nog onbekend waren, dus misschien komt daar nog verandering in.

Ik hoop dat de ophef over de verwijzing naar de holocaust niet teveel af zal leiden (of misbruikt zal worden om af te leiden) van het onderwerp waar het over gaat: de ongeoorloofde opslag van vingerafdrukken.
Update : Ook in de tweede reactie van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties wordt absoluut voorbijgegaan aan het doel van de actie. Op zijn minst is het jammer dat ze daar niet op ingaan. Ondertussen stromen de ondertekeningen van de petitie tegen de opslag van de vingerafdrukken binnen.


Tags: ,

, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred.

PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers pgp key statistics for 0x5BA9368BE6F334E4 Koos van den Hout
RSS
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated in 0.004384 seconds.