De schilder had de cat6 connectoren meeg ... / 2009-12-06

2009-12-06 De schilder had de cat6 connectoren meeg ...
De schilder had de cat6 connectoren meegenomen (zonder afplaktape erover) dus ik heb de nodige verf er uitgepeutert en daarna connectors aan de kabels geknepen om ze te testen en gelijk te labelen. Gelukkig werkte alles op gigabit snelheid zonder fouten, maar ik denk niet dat er in de Category 6 specificaties ruimte is voor verf in de connector.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.007414 seconds.