Nog een paar zendmast foto's: tijdens on ... / 2009-12-29

2009-12-29 Nog een paar zendmast foto's: tijdens on ...
Nog een paar zendmast foto's: tijdens onze ligfietsvakantie door Duitsland zijn we ook langs de Sender Höhbeck gefietst. Op 12 Augustus 2009 heb ik Sender Höhbeck met zendmasten Gartow 1 en Gartow 2 gefotografeerd. Toen ik thuis achteraf ging zoeken welke masten we gezien hebben stond er volgens de wikipedia pagina nog maar 1, na goed lezen bleek Gartow 1 op 20 Augustus 2009 opgeblazen te zijn. Aan deze zendmasten zat een hoop koude oorlog historie, ze onderhielden een televisie, radio en telefoonverbinding tussen West-Duitsland en West-Berlijn. Daarnaast was het ook de zender voor de ZDF in de regio waardoor deze 'toevallig' ook in een aardig stuk van de voormalige DDR te ontvangen was.

Tags: , , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008802 seconds.