In Duitsland is de Vorratsdatenspeicheru ... / 2010-03-02

2010-03-02 In Duitsland is de Vorratsdatenspeicheru ... 10 years ago
In Duitsland is de Vorratsdatenspeicherung (bewaarplicht telecommunicatie gegevens) terdege teruggeroepen door het constitutioneel hof omdat de wetgeving in strijd is met de Duitse grondwet. In Duitsland is er wel een constitutioneel hof wat wetten kan toetsen en wat dat mag aan de hand van klachten van Duitse burgers.

Nu nog zoiets in Nederland... artikel 120 van de Nederlandse grondwet verbiedt een constitutioneel hof. Er ligt een wetsvoorstel van Femke Halsema van Groenlinks om de grondwet te wijzigen om dit deels mogelijk te maken. Maar dat moet nog een keer door de tweede en eerste kamer.

Links:

Tags: , ,

, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred.

PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers pgp key statistics for 0x5BA9368BE6F334E4 Koos van den Hout
RSS
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated in 0.003440 seconds.