In Duitsland is de Vorratsdatenspeicheru ... / 2010-03-02

2010-03-02 In Duitsland is de Vorratsdatenspeicheru ...
Attention: this item is more than 5 years old, links can be broken and information can have been updated.
In Duitsland is de Vorratsdatenspeicherung (bewaarplicht telecommunicatie gegevens) terdege teruggeroepen door het constitutioneel hof omdat de wetgeving in strijd is met de Duitse grondwet. In Duitsland is er wel een constitutioneel hof wat wetten kan toetsen en wat dat mag aan de hand van klachten van Duitse burgers.

Nu nog zoiets in Nederland... artikel 120 van de Nederlandse grondwet verbiedt een constitutioneel hof. Er ligt een wetsvoorstel van Femke Halsema van Groenlinks om de grondwet te wijzigen om dit deels mogelijk te maken. Maar dat moet nog een keer door de tweede en eerste kamer.

Links:

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.62 2023/09/19 14:49:50 koos Exp $ in 0.009079 seconds.