Dankzij een motie die Arda Gerkens (SP) ... / 2010-03-17

2010-03-17 Dankzij een motie die Arda Gerkens (SP) ...
Dankzij een motie die Arda Gerkens (SP) en Martijn van Dam (PvdA) willen gaan indienen gaat demissionair minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken onderzoeken of de overheid bij aanbestedingen verplicht moet vragen naar IPv6.
Goed nieuws voor IPv6 acceptatie. Soms moet een overheid de aanmerkelijke macht inzetten om de markt even een sturing te geven in een richting die later nuttig is voor diezelfde markt.
Bron: Kamerleden @ArdaG en @martijnvdam zijn top. Besteden ook aandacht aan niet-sexy maar wel belangrijke zaken - Twitterbericht Erik Huizer.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008044 seconds.