En het is bij IDG uitgevers nogsteeds ni ... / 2010-03-28

2010-03-28 En het is bij IDG uitgevers nogsteeds ni ...
En het is bij IDG uitgevers nogsteeds niet doorgekomen dat ik echt geen spam van ze wil. Na eerdere afmeldpogingen in oktober 2009 zie ik net weer vrolijk nieuwe spam van ze staan, die weer liegt dat ik een relatie met Computer!Totaal zou hebben. Die heb ik niet meer sinds januari 2005, dus langer dan de termijn van twee jaar waarop 'bestaande relatie' een wettelijk geaccepteerde reden is, en ik heb ook al vaker pogingen gedaan van IDG af te komen.
Tijd voor wat klachten naar de juiste adressen, onder andere www.spamklacht.nl en het advies naar de provider van de verzendende mailserver om een kniptang toe te passen om herhaling te voorkomen. En naar de redactie van computer!totaal, misschien willen die eens schrijven over de spam-ergernis die computer!totaal en IDG uitgevers veroorzaken.
Update 2010-03-29 In ieder geval reageert er een redacteur dat de afmelding doorgegeven wordt aan de juiste persoon.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009274 seconds.