Nu komt de stap om machines op het netwe ... / 2010-04-11

2010-04-11 Nu komt de stap om machines op het netwe ...
Attention: this item is more than 5 years old, links can be broken and information can have been updated.
Nu komt de stap om machines op het netwerk naar buiten werkend contact te laten maken. De server reageert nog niet op een dhcp6 sollicitation van de client en dat klopt ook wel want ik zie de dhcp group niet geaddresseerd staan in netstat -gn:
eth0.3     2   ff02::1:ff00:0
eth0.3     1   ff02::2
eth0.3     2   ff02::1:ff59:76f6
eth0.3     1   ff02::1
De dhcp6 requests gaan naar ff02::1:2
16:21:39.426238 00:1f:e1:45:28:94 (oui Unknown) > 33:33:00:01:00:02 (oui Unknown), ethertype IPv6 (0x86dd), length 134: fe80::21f:e1ff:fe45:2894.546 > ff02::1:2.547: dhcp6 solicit
Ook zie ik nog geen manier om radvd automatisch de juiste adressen op te laten pakken. Maar een van de mede xs4all IPv6 testers heeft al een scriptje gemaakt wat dat netjes doet.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.62 2023/09/19 14:49:50 koos Exp $ in 0.007987 seconds.