Nu komt de stap om machines op het netwe ... / 2010-04-11

2010-04-11 Nu komt de stap om machines op het netwe ... 10 years ago
Nu komt de stap om machines op het netwerk naar buiten werkend contact te laten maken. De server reageert nog niet op een dhcp6 sollicitation van de client en dat klopt ook wel want ik zie de dhcp group niet geaddresseerd staan in netstat -gn:
eth0.3     2   ff02::1:ff00:0
eth0.3     1   ff02::2
eth0.3     2   ff02::1:ff59:76f6
eth0.3     1   ff02::1
De dhcp6 requests gaan naar ff02::1:2
16:21:39.426238 00:1f:e1:45:28:94 (oui Unknown) > 33:33:00:01:00:02 (oui Unknown), ethertype IPv6 (0x86dd), length 134: fe80::21f:e1ff:fe45:2894.546 > ff02::1:2.547: dhcp6 solicit
Ook zie ik nog geen manier om radvd automatisch de juiste adressen op te laten pakken. Maar een van de mede xs4all IPv6 testers heeft al een scriptje gemaakt wat dat netjes doet.

Tags: ,

, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred.

PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers pgp key statistics for 0x5BA9368BE6F334E4 Koos van den Hout
RSS
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated in 0.004471 seconds.