Het 'Uw adres' kader op de website van d ... / 2010-04-17

2010-04-17 Het 'Uw adres' kader op de website van d ...
Het 'Uw adres' kader op de website van de hcc pc!gg netwerkgroep is nu aangepast om bij IPv6 adressen die afgeleid zijn van het netwerkkaart adres (EUI-64 adressen) ook weer te geven van welke leverancier die netwerkkaart is. Dit naar aanleiding van een discussie over IPv6 adressen en privacy extensies.

Tags: , , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008375 seconds.