De adsl verbinding had weer een slechte ... / 2010-05-01

2010-05-01 De adsl verbinding had weer een slechte ...
De adsl verbinding had weer een slechte dag vandaag, de downstream snelheid was gezakt van 8006 naar 7344 kilobit. Maar eens de telefoonlijn die voor adsl gebruikt wordt nagekeken en het bleek dat deze lijn een rare aftakking had. Dat helpt natuurlijk niet. Die aftakking er af gehaald en toen schoot de noise margin weer omhoog. En na een hint naar het modem om even de snelheid opnieuw te bepalen was het weer 8006 kilobit.
De optie om de hele lange telefoonkabel op te heffen en het adsl modem beneden te zetten blijft natuurlijk. Maar dan moet er weer iets met utp kabel door het huis.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009120 seconds.