In mijn werk heb ik natuurlijk ook veel ... / 2010-06-17

2010-06-17 In mijn werk heb ik natuurlijk ook veel ...
In mijn werk heb ik natuurlijk ook veel te maken met de universitaire automatiseringsprojecten. Vandaag las ik een prachtige filosofische beschouwing van het leerlingvolgsysteem: God bestaat en zijn naam is OSIRIS.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009468 seconds.