Ik was benieuwd naar de HCC!dagen 2010, ... / 2010-07-08

2010-07-08 Ik was benieuwd naar de HCC!dagen 2010, ...
Ik was benieuwd naar de HCC!dagen 2010, en ik zag in een nieuwsbericht van de HCC Thema's HCC!dagen 2010. Met als quote:
Hiermee doet HCC haar naam eer aan: HCC, de vereniging van computergebruikers!
Nee, HCC staat voor hobby computer club, maar dat willen ze allang niet meer zijn.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008994 seconds.