Ik ben blij dat ik geen mobiel Internet ... / 2010-07-23

2010-07-23 Ik ben blij dat ik geen mobiel Internet ...
Ik ben blij dat ik geen mobiel Internet van T-mobile gebruik: T-Mobile wil websites laten betalen voor doorgifte - Bits of Freedom waar ik mijn eigen commentaar aan heb toegevoegd (het lijkt weer ouderwets "bellheads versus netheads").

Ook een mooie actie: Neelie Kroes krijgt van een mobiele aanbieder een sms die de regels over hoge tarieven wel erg typisch uitlegt. Jammer voor die provider dat Neelie Kroes zelf die regels heeft (mee-) bedacht.


Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009084 seconds.