Het lijkt alleen maar erger te worden (o ... / 2010-07-26

2010-07-26 Het lijkt alleen maar erger te worden (o ... 9 years ago
Het lijkt alleen maar erger te worden (of te zijn) met het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) blijkt uit de laatste gegevens opsporingsdiensten negeren privacyregels telecomdatabank stelselmatig - Bits of Freedom. Omdat er geen enkele controle is of opvragingen rechtmatig zijn en geen enkele werkende notificatie naar de mensen wiens gegevens opgevraagd zijn gebruiken de opsporingsdiensten dus de ciot databank als een soort enorme grabbelton. De enige manier waarop dit veilig zou kunnen werken is dat er niet alleen duidelijke en strenge regels zijn (wat mij betreft kunnen die zijn "opsporingsambtenaren mogen alleen gebruiks-gegevens opvragen van een verdachte die verzameld zijn nadat een rechter toestemming heeft gegeven specifiek gegevens van die verdachte te gaan onderzoeken") maar dat er ook sancties op misbruik zijn. En geen sancties van het type "stout hoor, niet meer doen!" maar geldboetes bij overtredingen en ontslag op staande voet bij herhaalde overtredingen, en aan de persoon wiens gegevens ten onrechte zijn ingezien de optie geven om ook schadevergoeding te eisen. Alleen als de controleurs goed gecotroleerd worden zullen ze zich zelf aan de wet houden.

Eindrapport Audit CIOT 2009 (19.04.10) (PDF)
Eindrapport Audit CIOT 2008 (PDF)
Bits of Freedom, 'Analyse: pratijk bevragingen CIOT bijzonder zorgwekkend' (06.11.2009)

Update 2010-07-27: Tweede kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) heeft kamervragen gesteld over de herhalende privacy schendingen met als achtergrond dat de samenleving moet kunnen vertrouwen op het correct werken van justitie. Bron: Minister moet privacyschending CIOT verantwoorden - nu.nl.

Mijn persoonlijke visie is dat justitie in de uitvoering vaak de gedachte lijkt aan te hangen "We zijn er om de wet te handhaven en niet om ons er aan te houden" dus ik heb dat vertrouwen allang niet meer. Maar als zelfs VVDers hier kritisch naar gaan kijken is het eerdere vertrouwen wat soms gewoon overkwam als blind vertrouwen (bij bijvoorbeeld Fred Teeven) echt aan het afnemen.


Tags: , ,

, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred.

PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers pgp key statistics for 0x5BA9368BE6F334E4 Koos van den Hout
RSS
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated in 0.004613 seconds.