Blijkbaar is Nederland goed kwa IPv6 voo ... / 2010-07-26

2010-07-26 Blijkbaar is Nederland goed kwa IPv6 voo ...
Blijkbaar is Nederland goed kwa IPv6 voorbereidingen, maar gemiddeld kwa echte uitrol, volgens onderzoek door TNO: IPv6 Monitoring in Nederland: De Nulmeting.

Conclusies:

In vergelijking met ons omringende landen loopt Nederland mee in de voorhoede als het gaat om voorbereidingen voor de uitrol van IPv6. Nederland presteert gemiddeld als het gaat om de daadwerkelijke uitrol van IPv6.
En voor bijna ISPs om over na te denken en dan ook vooral iets mee te doen:
Indien aangenomen wordt dat de IPv4 adressen opraken tussen september 2011 en november 2012 dan is de voornaamste zorg het kunnen bieden van een IPv6 verbinding aan eindgebruikers.
Wanneer gaat uw ISP IPv6 aanbieden?

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009392 seconds.