In wat al de bijnaam / hashtag #censuurk ... / 2010-07-28

2010-07-28 In wat al de bijnaam / hashtag #censuurk ... 9 years ago
In wat al de bijnaam / hashtag #censuurknop heeft het ministerie van justitie vandaag een wetsvoorstel gelanceerd om nog meer rechten naar zich toe trekken en een wetsbepaling te schrappen die juist als doel had censuur van staatswege te voorkomen. Het openbaar ministerie wil zonder tussenkomst van een rechter websites kunnen blokkeren of verwijderen.

De huidige tekst:

De ratio van de regeling is, zoals eerder aangegeven, de vrijheid van meningsuiting te ondersteunen. Artikel 7 van de Grondwet geeft aan de overheid de opdracht de vrijheid van meningsuiting te waarborgen en te stimuleren. Censuur van staatswege dient te worden voorkomen. Artikel 54a beoogt het gevaar in te dammen dat de tussenpersoon, mede gelet op zijn in belang toenemende rol in het proces van gegevensuitwisseling door middel van communicatienetwerken, zich genoodzaakt voelt tot preventieve censuur over te gaan teneinde strafrechtelijke aansprakelijkheid te voorkomen. De regeling dient een onbelemmerde informatie-uitwisseling en daarmee een grondbeginsel van de democratische rechtsstaat.
Bron: Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel; Memorie van toelichting

Burgers van Nederland kunnen nog tot 30 September 2010 commentaar leveren op dit voorstel. Zoals het er staat in de Consultatie wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit gaat het om het voorkomen van misbruik en staat daar niet 'Censuur van staatswege dient mogelijk gemaakt te worden'. Maar onze grondrechten vereisen dat justitie nooit dit soort vergaande maatregelen kan nemen zonder goedkeuring van een rechter.

Zoals bij de internetconsultatie staat worden opmerkingen gevraagd, met een voorkeur voor heldere en beknopte commentaren voorzien van een duidelijke motivering.

Ik nodig iedereen uit een reactie te geven (en juist graag die heldere, beknopte, leesbare en gemotiveerde reactie..). Al is het alleen maar om justitie duidelijk te maken dat onze grondrechten veel belangrijker zijn dan hun wensen voor een politiestaat.

Bron: Wetsvoorstel: OM krijgt aan/uit-knop voor websites - Bits of Freedom


Tags: ,

, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred.

PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers pgp key statistics for 0x5BA9368BE6F334E4 Koos van den Hout
RSS
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated in 0.004522 seconds.