XKCD: University Website, Randall Munro ... / 2010-07-30

2010-07-30 XKCD: University Website, Randall Munro ...
XKCD: University Website, Randall Munroe, licentie Creative Commons Attribution-NonCommercial.
De XKCD: University Website is briljant. En uiterst herkenbaar. Precies de disjunctie die ik nu bij de Universiteit Utrecht in de verte hoor voorbij komen. Maar net zo goed wat ik meer dan 10 jaar geleden bij de Hogeschool van Utrecht hoorde. Ver daarvoor waren er wel projecten die er van uitgingen wat mensen zouden zoeken, maar zo tegen 2000 ging dat allemaal overboord en kwamen in plaats daarvan monster websites waar alles zou moeten staan wat volgens de voorlichters ooit gevraagd zou kunnen worden door bezoekers van de website, die daarvoor braaf op de homepage zouden beginnen en door allemaal hierarchische structuren heen zouden klikken. Direct linken naar het juiste onderwerp is volgens die voorlichters ook vooral niet de bedoeling.

Ik ben blij dat deze ergernis voor mij over is en dat ik er alleen nog maar vanaf de verre zijlijn om kan lachen. En als gebruiker van de website natuurlijk niet kan vinden wat ik zoek. Maar daar helpt google bij.

Update: Ook gemeld in het Digitale U-Blad met de titel Web.. some sense? naar aanleiding van het UU webpresence project wat al getypeerd is als Web Absence.

Tags: , , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.007926 seconds.