Interresante berichtgeving naar aanleidi ... / 2010-08-11

2010-08-11 Interresante berichtgeving naar aanleidi ...
Interresante berichtgeving naar aanleiding van een rapport van Stratix over de glasvezel-aanleg in Nederland. Een mooie opmerking in het Parool:
Een andere opmerkelijke bevinding van de onderzoekers is, dat inwoners van de grote steden in de Randstad weinig trek hebben in glasvezel. Sterker nog: glasfiber is in Nederland voornamelijk een aangelegenheid van kleine gemeenten op het platteland buiten de Randstad.
Amsterdammer wil geen supersnel internet via glasfiber - Het Parool

Hier komt ook weer boven dat kleine plaatsen waar telefoon en kabel-aanbieder (nog) geen snel Internet aanbieden en waar de buren nog met elkaar praten eerder kans maken op glasvezel dan grote steden.

Straks krijgen we een omgekeerde digital divide in Nederland: dan moet je echt in een boerendorp wonen om supersnel Internet te krijgen.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008724 seconds.