Mijn reactie op de Consultatie "wetsvoor ... / 2010-09-30

2010-09-30 Mijn reactie op de Consultatie "wetsvoor ...
Mijn reactie op de Consultatie "wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit" :

Reactie op "wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit"

Voor wat betreft de optie tot vordering ontoegankelijk maken van gegevens:

In de voorgestelde vorm van de wet vallen eigenlijk twee vormen van
controle voordat er informatie ontoegankelijk gemaakt wordt weg:

- In geval van een vordering van het ontoegankelijk maken van gegevens: het
wegvallen van controle vooraf door een rechter.

- En in mindere mate, maar ook niet onbelangrijk: In het geval van een
verzoek om gegevens ontoegankelijk te maken: het wegvallen van de plicht
om uitleg te geven aan een dienstverlener ("Hoster") zoals die er nu in
de Notice and Takedown procedure is

Voor wat betreft de controle door de rechter:

Een rechter kan onafhankelijk afwegingen maken over vermeende
onrechtmatigheid.

Het achteraf schriftelijk kunnen klagen over de vordering van het
ontoegankelijk maken van de gegevens kan volgens mij in sommige situaties
te laat zijn: als justitie besluit het bedrijf KLM 3 dagen geen toegang
te geven tot zijn bedrijfsinformatie is er daarna geen KLM meer om
bezwaar te maken, dan is het bedrijf al failliet. De snelheid van de
informatie maatschappij staat in geen verhouding tot de traagheid van
een bezwaarprocedure.  Justitie zou deze bevoegdheid kunnen misbruiken om
de rollen van aanklager, rechter en beul uit te voeren. Deze bevoegdheid
zal natuurlijk niet zomaar misbruikt worden tegenover een bedrijf als
KLM, maar de potentie is aanwezig dat dissidente meningen in Nederland
makkelijker als "strafbaar" gekwalificeerd worden en daarmee onderdrukt
worden.

Voor wat betreft de uitleg in notice and takedown procedures:

Deze uitleg naar een hoster lijkt mij juist ook een bescherming tegen
justitiele willekeur.  Uit het memorie van toelichting blijkt zelfs de
wens van justitie om de 'tegenwerking' bij Notice and Takedown aanvragen
te kunnen omzeilen door een verplichtende vordering te mogen opleggen
en dwangsommen te kunnen eisen. Volgens mij kan deze 'tegenwerking'
van hosters zowel uit commerciele oogpunten komen (teveel werk e.d.) als
uit een verschil in visie met justitie over de onrechtmatigheid van het
aangeboden materiaal.

Deze twee overwegingen samen, gecombineerd met de achtergrond van zaken
over incorrect optreden van justitie in Nederland die jaren lopen voordat
ze in een onbevredigende uitspraak eindigen zie ik enorme potentie
voor misbruik.

In het "memorie van toelichting Aanpassingswet richtlijn inzake
elektronische handel" (bron:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28197-3.html ) staat
omschreven:

"De ratio van de regeling is, zoals eerder aangegeven, de vrijheid van
meningsuiting te ondersteunen. Artikel 7 van de Grondwet geeft aan de
overheid de opdracht de vrijheid van meningsuiting te waarborgen en te
stimuleren. Censuur van staatswege dient te worden voorkomen."

Deze wet heeft met de gevraagde aanpassingen zeker de potentie om
misbruikt te worden door justitie voor censuur. En alleen al de
potentie tot misbruik op een manier die ingaat tegen onze Nederlandse
grondwet is voor mij voldoende om het voorstel in zijn huidige vorm
ongewenst te achten.

Koos van den Hout
Utrecht

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.57 2022/02/15 21:48:18 koos Exp $ in 0.009111 seconds.