Er is nog genoeg te vinden op de scanner ... / 2010-10-04

2010-10-04 Er is nog genoeg te vinden op de scanner ...
Er is nog genoeg te vinden op de scanner, je moet als scannerluisteraar alleen iets meer moeite steken in het zichtbaar maken van de signalen. Ook de politie blijkt nog bruikbare informatie te strooien door de lucht, blijkt uit onderzoek van Frequency Monitor Centre: Ernstig informatielek Politie Rotterdam-Rijnmond : middels het (verder technisch mooie) mobitex systeem van RAM mobile data wordt onversleuteld data uitgewisseld. De 'smoking gun' is natuurlijk dat de gegevens van de extra beveiliging van Balkenende gewoon te ontvangen zijn.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008638 seconds.