Burgemeester Wolfsen van Utrecht doet wa ... / 2010-11-18

2010-11-18 Burgemeester Wolfsen van Utrecht doet wa ...
Burgemeester Wolfsen van Utrecht doet wat uitspraken niet gehinderd door kennis van zaken in het lokale sufferdje:
Wat vindt burgemeester Wolfsen? “Vingerafdrukken zeggen in het geheel niets over iemands persoonlijkheid, dús zijn ze niet persoonlijk. Ook heb ik geen bezwaar tegen opslag in een centrale databank. Dat helpt dure fraude en misbruik te voorkomen.
met nog een mooie afsluiter die ik ook 'een beetje dom' zou willen noemen:
En vreest de burgemeester ook niet, zoals veel bezwaarmakers, misbruik van de gegevens, te meer daar het systeem misschien door het Franse wapenbedrijf MORPHO wordt gebouwd? “Wié een systeem bouwt, lijkt me niet relevant. Het gaat om het gebruik ervan. En een goede beveiliging is inderdaad cruciaal.” Hij voegt hieraan toe: “We moeten ervan uitgaan dat dat op rijksniveau in orde is.”
Bron: stadsblad Utrecht 17 november 2010 (PDF formaat).

Alleen dankzij de moderne techniek kan iedereen meegenieten en er vrolijk over twitteren enzo.

RTV Utrecht reageert nog uitermate lief:
Uitspraken van Wolfsen over een vingerafdrukkendatabase in het Stadsblad hebben voor ophef gezorgd. In diverse media wordt de burgemeester van Utrecht van naïviteit beschuldigd.
Bron: Ophef uitspraken Wolfsen over vingerafdruk.

Ik hou het maar op 'een beetje dom'. Van een burgemeester zou ik iets meer wetskennis verwacht hebben.


Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009392 seconds.