Naar aanleiding van de berichtgeving ove ... / 2010-11-19

2010-11-19 Naar aanleiding van de berichtgeving ove ...
Naar aanleiding van de berichtgeving over de bezwaren van inwoners van Utrecht tegen het opslaan van vingerafdrukken bij het aanvragen van een paspoort en de uitspraken over vingerafdrukken door Burgemeester Wolfsen van Utrecht die duidelijk niet gehinderd is door kennis van zaken heeft D66 Utrecht maar eens wat vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het artikel leest wat tam maar de schriftelijke vragen zelf zijn wat pittiger. Ik ben wel benieuwd naar de antwoorden.

Jammer dat D'66 Utrecht documenten publiceert in een gesloten en van een leverancier afhankelijk formaat. Met openoffice conversie gedaan naar pdf: 20101119_SV_bio_metrisch_paspoort_KV schriftelijke vragen D'66 Utrecht aan het college Burgemeesters en Wethouders van Utrecht inzake opslag bio-metrische gegevens in Paspoort en Databank.


Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.007507 seconds.