Hopelijk nog net op tijd heb ik ook gere ... / 2010-12-30

2010-12-30 Hopelijk nog net op tijd heb ik ook gere ...
Hopelijk nog net op tijd heb ik ook gereageerd op de Internetconsultatie wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit.

Toch zou het bij een bezoek aan de gepubliceerde reacties op de Internetconsultatie wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit alsof XS4ALL de enige is geweest die gereageerd heeft. In ieder geval is dat de enige gepubliceerde reactie.

Het lijkt alsof alle negatieve reacties niet gewaardeerd worden.
Bits of Freedom stelt:
Herinnert u zich nog het onzalige censuurvoorstel van oud-minister Hirsch Ballin waarmee websites zonder tussenkomst van de rechter uit de lucht konden worden gehaald? In de zomer van 2010 peilde het ministerie van Justitie via een internetconsultatie de reactie van belanghebbenden op dit plan. Nu – drie maanden na de sluiting – is nog steeds maar één reactie gepubliceerd. Als de overheid de internetconsultatie niet serieus neemt kunnen we haar maar beter afschaffen.
Bron: Overheid kan internetconsultatie maar beter afschaffen - Bits of Freedom
Update 2011-01-04 : Alle 609 reacties zijn nu gepubliceerd.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009050 seconds.