Na het debacle van de Utrechtse burgemee ... / 2011-01-04

2011-01-04 Na het debacle van de Utrechtse burgemee ...
Na het debacle van de Utrechtse burgemeester over vingerafdrukken had ik niet veel positieve verwachtingen van een editie van trajectum, het blad van de Hogeschool Utrecht met Aleid Wolfsen als gasthoofdredacteur. Maar ietwat verborgen in het blad en on-line: Column André Weststrate: Wel in WikiLeaks, niet in deze Trajectum met
Een filosofische en ethische uiteenzetting over het verschil tussen een persoonlijke vingerafdruk, persoonlijkheid en persoonlijke gegevens. Want, kom op, vingerafdrukken zeggen niets over iemands persoonlijkheid, dus zijn ze niet persoonlijk. Dat snapt iedereen.

Tags: , , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.006863 seconds.