Een maand adsl downstream snelheid Eige ... / 2011-01-17

2011-01-17 Een maand adsl downstream snelheid Eige ...
adsl downstream variation last month
Een maand adsl downstream snelheid
Eigenlijk zijn alle variaties in ADSL snelheid na regenbuien gewoon een herhaling van wat ik een jaar of 10 geleden zag met de 2-draads huurlijn die na stevige regenbuien van 33k6 naar 28k8 ging. De getallen zijn nu anders, maar oorzaak en gevolg lijken nogsteeds hetzelfde.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008593 seconds.