'Hackende scholieren betrapt op cijferfr ... / 2011-01-21

2011-01-21 'Hackende scholieren betrapt op cijferfr ...
'Hackende scholieren betrapt op cijferfraude'. Zeker goed naar de film WarGames uit 1983 gekeken. I don't think I deserved an F, do you?

In het originele artikel in het AD Scholieren geschorst na handel in rapportcijfers komt wel een beruchte factor voorbij:

Nog eens tien leerlingen zijn geschorst, weet het AD, omdat zij voor fraude met hun cijfers hebben betaald. Volgens de vader van een van de fraudeurs is de schorsing van zijn zoon onterecht. ,,Er was geen enkel bewijs dat hij hier daadwerkelijk bij betrokken is."
Middelbare scholen zijn soms erg goed in scholieren verdenken, veroordelen en berechten op basis van heel weinig en eenzijdige gegevens, maar daarmee wel de scholieren opzadelen met vertraging en andere problemen.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008589 seconds.