Op zoek naar een optie op de website van ... / 2011-02-09

2011-02-09 Op zoek naar een optie op de website van ...
Op zoek naar een optie op de website van de politie zie ik verwijzingen naar het meldpunt cybercrime. Ik dacht even dat er eindelijk interesse voor en kennis van IT gerelateerde criminaliteit bij de politie aan het komen was maar dat valt zwaar tegen. Het 'meldpunt cybercrime' is alleen voor 3 heel specifieke gebieden van opsporing, waarvan volgens mij kinderporno gebruik maakt van IT voorzieningen en Internet, terrorisme soms ook en het verband tussen kindersekstoerisme en cybercrime zie ik helemaal niet. Hooguit dat bij een onderzoek naar kindersekstoerisme vast de computer van de verdachte onderzocht zal worden.

Maar een afdeling die snapt dat een webserver gehackt is via phpmyadmin en dat je een image getrokken hebt voor onderzoek, die is er nogsteeds niet in een voor het publiek aanspreekbare vorm.

Zolang de Nederlandse justitie zo weinig snapt van IT is er volgens mij ook het grote risico dat die onkunde doorzet in het omgaan met gegevens zoals uit het CIOT of uit de bewaarplicht komen. Waarmee niet alleen onze privacy geschonden wordt maar onkunde ook tot onterechte beschuldigingen zal leiden.

Tags: , , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009189 seconds.