Voor het weerbericht in Asterisk gebruik ... / 2011-03-11

2011-03-11 Voor het weerbericht in Asterisk gebruik ...
Voor het weerbericht in Asterisk gebruik ik nu festival open source speech synthesis (spraak generator). Ik heb voor de aardigheid eens gespeeld met de demo-versie van Cepstral text-to-speech en dat klinkt stukken beter. Als ik iets serieuzer dan 'demo scriptje' text to speech zou willen zou ik wel cepstral aanschaffen en gebruiken.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008396 seconds.