KPN stopt met MobielTV via DVB-H. DVB-H ... / 2011-03-30

2011-03-30 KPN stopt met MobielTV via DVB-H. DVB-H ... 9 years ago
KPN stopt met MobielTV via DVB-H.
DVB-H is uiteindelijk niet de wereldwijde standaard geworden voor MobielTV. Er komen geen nieuwe toestellen op de markt, die de techniek ondersteunen. KPN heeft daarom besloten te stoppen met MobielTV via DVB-H en de frequenties die nu daarvoor worden gebruikt straks in te zetten voor verbetering van Digitenne.
Hoe 'mobiele TV' via dvb-h apart nog kon bestaan vroeg ik me anderhalf jaar geleden al af. KPN heeft de conclusie duidelijk ook getrokken en kan de vrijgekomen frequentieruimte ook prima gebruiken om BBC 1 en 2 door te geven en misschien de andere digitenne kanalen wat meer bandbreedte te geven (ik kan dromen..). Gevonden via: KPN trekt stekker uit mobiele televisiedienst - nu.nl

Ik ben benieuwd wat Callmax en mobiele tv nederland nu gaan doen.

Callmax heeft sinds 11 februari 2009 een vergunning voor de L-band maar voldoet al niet meer aan de eisen in deze vergunning:
De vergunninghouder neemt binnen 36 maanden na de inwerkingtreding van de vergunning in ten minste in 16 van de in 117 gebieden bedoeld in de figuren 2.1 tot en met 2.16 een opstelpunt in gebruik en houdt deze in gebruik
Bron: Radio-tv-Nederland.nl: vergunning digitale omroep L-Band Callmax. Op hun eigen website noemt Callmax hun mobiele tv plannen al niet meer zo te zien.

Mobiele tv Nederland is iets meer in beweging en heeft zelfs begin maart 2011 de proefuitzendingen uitgebreid (ook gevonden via radio-tv-nederland.nl). Waarmee ze ook aardig achter lopen op hun eigen planning (in 2010 landelijke dekking). Ik zie hun specifieke vergunning zo gauw niet, dus ik kan niet zien wat daarin voor eisen staan kwa datums en dekkingsgraden.

Tags: , , ,

, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred.

PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers pgp key statistics for 0x5BA9368BE6F334E4 Koos van den Hout
RSS
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated in 0.004406 seconds.