Het lijkt er op dat het (tijdelijk) goed ... / 2011-04-27

2011-04-27 Het lijkt er op dat het (tijdelijk) goed ... 9 years ago
Het lijkt er op dat het (tijdelijk) goed komt: Opslag vingerafdrukken voorlopig van de baan - volkskrant.nl
De opslag van vingerafdrukken uit een biometrisch paspoort wordt voorlopig stilgezet.
Eigenlijk is het stukgelopen op de kwaliteit van de vingerafdrukken en de controleerbaarheid:
De verscheidene deskundigen lieten blijken weinig vertrouwen te hebben in het biometrische paspoort en ze zagen risico's voor de veiligheid en privacy. Ook de effectiviteit zou te wensen overlaten. Max Snijder van European Biometrics Group zei dat er in 21 procent van de gevallen geen herkenning van het paspoort plaatsheeft, terwijl 3 procent acceptabel werd geacht.
Dat probleem is er dus ook als bij een grens de vingerafdruk opgeslagen in het paspoort vergeleken gaat worden met de vinger van de eigenaar. Ik zou zelfs verwachten dat het aantal fouten toeneemt op de lange termijn: die 21% fouten was al tussen aanvragen van het paspoort en ophalen.

De al verzamelde vingerafdrukken moeten vernietigd worden: Afgenomen vingerafdrukken worden vernietigd.

Maar Donner lijkt duidelijk de opties voor de toekomst open te houden. Het zou mooi zijn als deze wetten eens getoetst zouden worden aan de Nederlandse grondwet, en dan vooral op hoofdstuk 1 artikel 10 van de Nederlandse grondwet lid 1:
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
Mijn mening is dat 'iedereen als potentiƫle crimineel behandelen' niet meer valt onder 'beperkingen' zoals de wetgever het hier bedoelt moet hebben.

Het blijft altijd opletten of onze rechtsstaat niet bedreigd wordt van binnenuit.

Tags: , ,

, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred.

PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers pgp key statistics for 0x5BA9368BE6F334E4 Koos van den Hout
RSS
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated in 0.004681 seconds.