Het College Bescherming Persoonsgegevens ... / 2011-04-29

2011-04-29 Het College Bescherming Persoonsgegevens ...
Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft onderzoek gedaan naar het opvragen van telecomgegevens door opsporingsdiensten via het CIOT. De conclusie is ingehouden kwa woordkeuze maar erg duidelijk:
De gegevensuitwisseling tussen de opsporingsdiensten en telecommunicatieaanbieders via het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) vindt niet plaats overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving met de daarin opgenomen waarborgen tegen misbruik van de bestanden.
Ik vind de reactie van Opstelten erg interresant: die wil politie en opsporingsdiensten die na 1 mei nog de fout in gaan de toegang tot het CIOT ontzeggen.

Ik ben benieuwd wat dit oplevert: als de politie zich aan de wet houdt stort het aantal opvragingen in. Als de politie zich niet aan de wet houdt en Opstelten voert z'n dreigement uit stort het aantal opvragingen in.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.007491 seconds.