idefix.net staat nu in de ip6.nl hall of ... / 2011-05-11

2011-05-11 idefix.net staat nu in de ip6.nl hall of ... 9 years ago
idefix.net staat nu in de ip6.nl hall of fame omdat de standaard diensten (dns, smtp, www) even goed via ipv6 als via ipv4 te bereiken zijn. Hetzelfde bereiken voor domeinnamen op het werk gaat voor het 'laatste stukje' nog lastig zijn.

Tags: ,

, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred.

PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers pgp key statistics for 0x5BA9368BE6F334E4 Koos van den Hout
RSS
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated in 0.004281 seconds.