Bij het testen van de nieuwe wardrivebox ... / 2011-08-14

2011-08-14 Bij het testen van de nieuwe wardrivebox ...
Bij het testen van de nieuwe wardrivebox kom ik onderstaande netwerk tegen. Dit toont gelijk aan waarom een 'hidden SSID' niet werkt, binnen 10 seconden is de link tussen probe en hidden ssid gemaakt.
Sun Aug 14 18:23:22 2011 Found new probed network "Ga_zelf_internet_halen" bssid 00:22:69:xx:xx:xx
Sun Aug 14 18:23:32 2011 Found new network "<no ssid>" bssid 00:0C:F6:xx:xx:xx Crypt Y Ch 0 @ 0.00 mbit
Sun Aug 14 18:23:32 2011 Associated probe network "00:22:69:xx:xx:xx" with "00:0C:F6:xx:xx:xx" via data.
Maar naast deze omschrijving is de security ook WPA2, dus je kunt het niet zomaar misbruiken.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008540 seconds.